[116] J. M. Coetzee: Ďabiel DeFoe

23.06.2013 11:40

Román Ďabiel DeFoe (v originále DeFoe) je klasickou robinsonádou jen prvních pár stránek. A i z nich pochopíme, že trosečnici Susan Bartonovou vlny nevyvrhly na ostrov, kde již žije Cruso a jeho věrný sluha Pátek, proto, aby se zde odehrál romantický a dobrodružný příběh. Boj o přežití těla se tu odsouvá do pozadí, pobyt na ostrově je spíš hledáním cest, jak přežít duchovně, jak spolu komunikovat. Pátek nemluví vůbec, protože mu údajně v mládí vyřízli jazyk. Cruso komunikuje jen částečně a je až na výjimky uzavřen ve svém pojetí ostrova i života, což pro něj představuje totéž.

"Připravování půdy a vrstvení kamenů není žádné velké dílo, ale je to lepší, než nečinně sedět. A potom dodal, se vší vážností: Prosím zapamatujte si, že ne každý, kdo nese pečeť trosečníka, je trosečníkem i ve svém srdci." Suzan ho vytrhuje z klidu, ona touží po záchraně. "Já si o vaší touze nepřeji slyšet, pravil Cruso. Týká se to jiných věcí, netýká se to ostrova, s ostrovem to nemá nic společného."

Susan Bartonová se později z ostrova zachrání, a zatímco Cruso na lodi umírá, Pátek ji následuje do Anglie. Ale ostrov s nimi zůstává. "Někdy se probouzím a nevím, kde jsem. Svět je plný ostrovů, řekl jednou Cruso. Jeho slova mi znějí v uších každý den stále pravdivěji." Susan cítí potřebu příběh svůj a Pátkův předat. Potkává pokušitele, přítele i nepřítele, záhadného spisovatele Daniela DeFoe. "Na začátku jsem si myslela, že vám budu vyprávět o ostrově, a až to dopovím, vrátím se ke svému předchozímu životu. Ale nyní se celý můj život stává příběhem a nezůstává nic, co by patřilo jenom mně. Myslela jsem si, že jsem sama sebou a tato dívka je bytost z jiného světa, která říká slova, které jste jí vymyslel. Ale nyní se zmítám v pochybách. Kdo hovoří za mě? Jsem také jenom nějaký fantom? Do jakého světa patřím já? A vy: kdo jste vy?"

Zpět