[122] Ludvík Vaculík: Stará dáma se baví

05.08.2013 08:05

Vaculíkovské fejetony, zde již několikrát obdivované, měly svůj počátek v roce 1967. Vznikly na objednávku Filmových a televizních novin, které Vaculíkovi přislíbily "volnou ruku" a téměř bezcenzurní přístup. Vaculík, jenž hned v prvních fejetonech vysvětluje, proč nemá televizi a že do kina chodí jen sporadicky, se pochopitelně věnuje hlavně tématům společenským a politickým. Fejetony podepisuje odmocninou z jedné, kterou lze číst i jako "vl", čili Vaculík Ludvík. Ale už tehdy tu najedeme hříčky toho typu, že některé texty podepisuje jako Vaculík a polemizuje s tím, co odmocnina z 1 rozvíjela v minulém fejetonu. Na rozdíl od mnoha nadšenců Pražského jara vidí, tuší jeho úskalí a nepřekonatelné mantinely.

"Až celá strana, případně celý její ústřední výbor, pochopí, čeho je dnes třeba, bude už dávno třeba něčeho dalšího, což budou zase chápat mnozí jiní, jenom ne celá strana. Proto čekat dneska s podstatnými kroky na chvíli, kdy celá strana bude taková, 'jakou bychom ji chtěli mít', znamená přizpůsobovat tempo a postup vyučování ve třídě tomu nejnechápavějšímu žáčkovi."

Jeho některé obavy, či snad vize se skutečně naplnily, předpověděl např. následujících dvacet let temna: "Myslím, že na dobu, kterou prožíváme, budeme ještě vzpomínat, neboť je to možná nejšťastnější období z celé naší zase dvacetileté budoucnosti. (12.6.1968)"

V březnu 1968 vyjádřil obavu, že "... v nepřehledných nynějších poměrech, kdy obě křídla umějí se dovolávat dělníků, mohl by přiměřeně neartikulovaný hlas naplnit ulice davem, což by byla výborná záminka k vystoupení tanků.", on ale tehdy myslel tanky naše.

Úsměvně dnes zní úvahy o vlivu skrytých kamer, ale podstata se nemění: "Což je fatalismus říkat, že infekce tu jsou? ty skryté kamery - pche! Až sem z Ameriky přijdou, až je koupíme, přál bych si, aby jich ale byl dostatek, pro každého. Chci říci na každého. Neboť co si pak počnou kameramani s tím něco, co se neví? Zjistí se tedy, že například vy, stejně jako já, to a ono. Ale což jsme to - já o vás a vy o mě - nevěděli i tak? Viděni všichni - není viděn nikdo z nás."

Zpět