[124] Ivan Klíma: Jak přežít blahobyt

09.08.2013 19:08

Esej napsal Klíma na objednávku vydavatele Prospects of Tomorrow s trochu zarážejícím zadáním, že práce nemá mít příliš pesimistické vyústění. Klíma ovšem vždy psal v souladu se svým životním názorem, takže předpokládám, že se ho držel i zde. Přelom tisíciletí vždy vybízí k úvahám, co přinesla ta minulá a čím nás překvapí to nastávající. Klíma se dotkne všech oblastí života, výchozím tématem a do značné míry určujícím naši dobu je první část rozebírající nové pojetí času. I přes všechny změny v myšlení a chování lidí, pořád potřebujeme víru a naději a lásku.

Klíma se důkladně věnuje médiím a masové kultuře. "Není náhoda, že obrovitý průmysl zábavy [...] vznikl ve Spojených státech, v zemi postrádající na rozdíl od Evropy staletou kulturní tradici. Právě tento fakt způsobil, že se pasivní zábava stala předmětem nového kultu, který narůstá do zhoubných rozměrů. Důsledkem toho se zábava - aspoň pokud se týká společenské prestiže vyjádřené i odměňováním těch, kdo ji poskytují - dostala prvně v dějinách lidstva na přední místo mezi veškerou lidskou činností."

Nevyhýbá se ani kritice druhé strany uměleckého spektra, kde si hoví jakási duchovní nadřazenost a opovržení prostým člověkem: "Řada umělců ztratila zájem o laického diváka, o sdělnost nebo o nějaké poselství. Spisovatelé vykládají příběhy, které postrádají smysl, mají jen šokovat svým složitým žvatláním, jež chce zdůraznit svou odlišnost od primitivních blábolů zábavního průmyslu, ale ve svém důsledku se od nich příliš neliší."

Nalézá-li nějaké východisko, pak asi v jiném přístupu k výchově a vzdělání nové generace. "Taková hnutí by měla kupříkladu usilovat, aby školy více pomáhaly dětem nacházet životní smysl a připravovaly je nejen na jejich odbornou kariéru, ale na život v rodině, učily je zvládat obtíže vzájemného soužití i rodičovství v podstatně větší míře, než to činily dosud, třeba i na úkor takových zajímavostí, jako je strukturní vzorec glukózy nebo jen velice matná představa o důsledcích plynoucích z druhého zákona termodynamiky."

Zpět