[127] Ludvík Vaculík: Morčata

27.08.2013 08:27

Kdo si myslí, že pronikl do jádra Vaculíkovy tvorby a plně ji pochopil, je buď naivní, nebo nadutý. Novela Morčata, napsaná na začátku sedmdesátých let a vydaná samizdatově, zprvu nenápadně rozvíjí příběh bankovního úředníka a jeho rodiny, která si pro obveselení koupí morče. Skoro by se zdálo, že dle častého oslovení "milé děti", půjde o veselé a poučné vyprávění. Opak je pravdou, a brzy nás toto ponuré, existencialistické dílo vtáhne do svých temných hlubin, jejichž dna sotva dohlédneme. Jak chápat a uchopit ty společenské struktury a jejich absurdní pravidla kontrastující se zcela reálným chováním zvířátek? Nesmyslná práce v bance a záhadný oběh peněz, všeprostupující kontroly a podezíravost, můžeme považovat za obraz totalitního Československa, ale současně cítíme, že Vaculík jde dál, k podstatě a smyslu bytí člověka.

"Pozorování, jež mám na mysli, je takový stav těla, který neruší rozpoložení ducha, jenž je. Ten duch je zaujat, ale nikoli napjat očekáváním. Není potěšen ani zhnusen, protože nesoudí. Pozorování je spojeno se sebezapomněním. Je to tedy něco, čeho je mezi tvory schopen jedině člověk, ale zároveň vyžaduje, aby se vzdal lidského interesu na pozorovaném ději. Vzorným pozorovatelem byl bůh. Neboť Pozorovatel má oko, od něhož nevedou spoje k tlapám, jimiž by zasáhl do děje. Jen bůh ničemu nebrání a ničemu nepomůže. Jako by hleděl, avšak neviděl, nebo viděl, avšak měl své akcie v jiném podniku."

"A posléze i vy, inspektoři: sledujte první čin svého nového morčete!"

"Vidíš mě vůbec, zvířátko malé? A ty mě neznáš? Ty se mě bojíš? Ty mi nevěříš? Ty nevěříš nikomu? Pamatuješ si vůbec ještě na svůj domov, na své hobliny, na mrkev a na samičku a chceš to ještě mít? [...] Proč včas, všemi silami, neboť je ještě máš, nepodnikneš ty nejbláznivější záchranné práce, které by mohly svou šílenou marností vyvolat boží uznání? "

"Bankéř z toho usoudil, že je-li bůh, je vinen, i když by v něj nevěřila ani myš na tom světě."

Zpět