[133] Jan Novotný: Proč Platón nepral zeleninu

10.10.2013 10:10

Když profesor obecné a experimentální fyziky napíše eseje na obecná společenská témata, mohou vzniknout skvělé texty, zkoumající naše někdy žabomyší problémy exaktně i s nadhledem. Když se k tomu přidá krásný jazyk, humor a upřímnost, rád si knihu přečte každý. Jan Novotný se dotýká různých témat (svoboda, německá otázka, astrologie a různé pavědy) a jako mnoho jiných intelektuálů této generace se snaží i vyrovnat se svou komunistickou minulostí.

"..nestačí bojovat za svobodu názorů; je také potřeba mít názory, za jejich svobodu stojí za to bojovat. Tolerance založená na všeobecné lhostejnosti a myšlenkové prázdnotě je nelákavá..."

"Chvályhodná skromnost odborníků, kteří si nedovolí ani o píď překročit hranici své kompetence, má ovšem svůj rub v tom, že tak nechávají své bližní na pospas osobám, jež podobnými skrupulemi netrpí." (Poznámka k poznámce o astrologii)

"Jen málokdo se nějak zapíše do dějin a i tento zápis zpravidla rychle vybledne. Lidský život to nezbavuje jeho nenahraditelné hodnoty, protože ta nespočívá v jeho dějinotvornosti (jíž se často dostává, jak vidíme z naučných slovníků, právě lotrům), ale v tom, co znamenal člověk pro hrstku svých bližních." (Hard a soft násilí)

Zpět