[138] Ludvík Vaculík: Srpnový rok

13.11.2013 11:13

V této knížce pokračují fejetony a texty (vč. slavného "Komunismus je bití") z let 1988 - 1989 psané převážně pro samizdatové časopisy Obsah a Lidové noviny. I zde je patrný Vaculíkův trochu jiný postoj k disentu, k různým akcím a prvním shromážděním, které od roku 1988 začínaly gradovat. "Nemám už jaksi rád pádící historické události. Nedají se pak vždycky rozumně řídit.[...] Té síle, jež po nás bude letos zvláště chmatat, odloupávat prstíček za prstíčkem, vyvlékat své záležitosti z jejích ok. Poroučivé mručení odezdívat od sebe neslyšením a neodpovědí. Mluvit své. (Leden 1988)"

"Nepotřebujeme, aby nám někdo pompézně instaloval své slunko na oblohu. Nám stačí, když prostě přestane zaclánět."

Jeho nechuť se zapojovat do politiky zůstala stejná i po sametové revoluci. "Přátelé, věřte mi: vždycky se najde někdo jiný, kdo řekne, co naléhavě chcete říct vy! Jen mu dejte čas a držte chvíli hubu. A opravdu: už tu někdo jiný vykládá, jak to bylo těžké."

Najde se tu i krásný text "Čí je svět" psaný v roce 1988 pro nějakou konferenci, kde rozvíjí úvahy nad tvary a povahou jednotlivých světadílů.  "A že v Evropě vymře 'po mozku i po srdci' druh člověka, jenž kleče pokorně na zemi odvažuje se rukama roztrhnout oponu nebeských sfér, aby zbožnou hlavu strčil drze do vesmíru."

Zpět