[141] Ivan Klíma: Moje šílené století

12.12.2013 12:12

Jeho, ale i moje šílené století čtu podruhé, tentokrát se více soustředím na eseje, kterými jsou proloženy jednotlivé kapitoly ze života Ivana Klímy. Spisovatelovo dětství strávené v Terezínském lágru nutně muselo zanechat stopy v mladé duši, které vyústily i v to, že jako milióny dalších uvěřil v komunistickou budoucnost. Některé eseje zobecňují a rozvádí osobní zážitky předchozí kapitoly, zejména v první části jsou jakýmsi pozdějším prozřením z naivity a poučením.

"Ve srovnání s táborovým životem se mi vše zdálo idylické. Byl jsem slepý, ale namlouval jsem si opak: že zahlédám obrysy nového osvobozeného lidstva."

"Ve chvíli, kdy lidé začnou věřit v dosažitelnost ráje, obvykle vstupují na cestu, která vede do pekel."

Eseje se týkají témat jako víra a diktatura, srovnání fašismu a komunismu, role intelektuála, selhání vzdělanců.

"Dualistické vidění světa, přesné rozhraničení dobra a zla, je lidskému vnímání tradičně vlastní. Démoni tmy a světla, ďáblové a andělé, bohyně hojnosti a bůh podsvětí, toto rozhraničení se nalezne ve všech mytologiích světa. Diktatura přenese mytologii do života: prvně nabídne lidem, že zlo navždy odstraní ze světa, a to tím, že jeho představitele prostě vyhubí."

"Není pochyb, že odolávat tlaku totalitního režimu vyžaduje značnou morální sílu. Selhání tak mnoha vzdělanců v zemích ovládaných komunisty se nedá omluvit, ale lze je aspoň vysvětlit. Co se zdá nepochopitelnější, jsou postoje řady vzdělanců ve svobodných demokratických zemích."

Známé události okolo Charty 77 a aktivity disidentských spisovatelů zachycené například Vaculíkem nebo Kohoutem se zde doplňují dalšími detaily a pohledy. Zároveň si člověk znovu a s hrůzou uvědomuje, jak se tehdejšímu režimu dařilo utajit díla, ale i samotnou existenci těchto osobností, které v té době znal celý svět. Závěr Klímových pamětí, odehrávající se v ovzduší všeobecné euforie z konce komunismu v Čechách, přináší, i když jen mezi řádky a možná jen pro mně, jakýsi zvláštní a paradoxní pocit smutku z končící výlučnosti disidentů, mizícího bratrství ve zbrani a vědomí, že dosažená svoboda je mnohem složitější, než se zdála v dobách, kdy se za ni bojovalo.

Zpět