[143] Ladislav Fuks: Obraz Martina Blaskowitze

23.12.2013 23:12

Jádrem novely z roku 1980 je příběh českých a německých kamarádů z počátku války, který vypráví hrdina (Michal) na chatě známému avšak nenáviděnému spisovateli Potockému, pokud tak lze nazvat komerčně plytkého sepisovatele románků. Dokonale psychologicky propracované a gradované vyprávění o otázkách osobní viny a neviny, které druhá světová válka semele tak, že pak je vinen každý, se čte jako napínavá detektivka.

"...jsme podmíněni vším, co s námi v životě bylo a co s námi udělali jiní. A jiní jsou podmíněni vším, co s nimi bylo v životě jejich a co jsem s nimi udělali my. Tak mám skoro za to, řekl jsem, že něco, co se zdá, jako že nic není, může po mnoha létech nabýt i povahy zločinu."

Jedním z vedlejších, ale pozoruhodných rozměrů Fuksova díla je "škola" psaní, instruktáž, jak vystihnout podstatu příběhu. Paralelně s obsahem příběhu si tak čtenář uvědomuje, jak vzniká, nebo by měla vznikat jeho literární podoba. "Dejte pozor, řekl jsem Potockému. Martin odpověděl, že by jel také. Slyšíte ten konjunktiv? Napíšete-li po předchozí scénce: 'Pojedu', budete vedle. Martin vám proklouzne skrz prsty a celá ta scénka ztratí smysl."

Jedině snad to Čechovovo pravidlo, že objeví-li se ve vyprávění pistole, musí se z ní nakonec vystřelit, Fuks nedodržel. Vlastně ani nemohl, a to nejen proto, že šlo o atrapu.

Zpět