[146] James Gleick: Informace

18.01.2014 18:01

Gleickova kniha Informace nese podnázev: Historie. Teorie. Záplava. Já bych k podnázvu připsal ještě "Všechno." Všechno jsou informace. Nebo informace jsou všude, ve všem. V Gleickově knize se od hudby dostaneme ke genům, třeba v tomtéž odstavci.

"Osminové a čtvrťové noty napsané perem na papír nejsou hudbou. Hudba nejsou řady tlakových vln, které se nesou vzduchem. Nejsou to ani drážky na gramodesce či prohlubně ve stopách kompaktního disku. Dokonce to nejsou ani neuronové symfonie, které se rozvíří v mozku posluchače. Hudba je informace. Stejně tak nejsou genem páry bází DNA - ty pouze gen kódují. Gen sám se skládá z bitů."

Než se ovšem Claude Shannon mohl zabývat měřením a přenosem informací, musel třeba Charles Babbage prožít svůj kuriózní život s počítacím strojem v přátelství s A. A. Byrnovou. Možná až příliš rozvleklé líčení této spolupráce lze omluvit tím, že ona vlastně byla první programátorka. Úplně na počátku ale muselo dojít k největšímu vynálezu lidstva, písmu.

"Trvalá hodnota psaní umožnila rozčlenit to, co bylo známé o světě, a potom to, co bylo známé o vědění. Jakmile někdo dokázal zaznamenat slova, přezkoumat je, znovu se na ně podívat druhý den a posoudit jejich význam, byl z něho filosof. Začal od nuly a čekal ho obrovský úkol všechno definovat. Poznání mohlo začít sebe samotné vytahovat za vlasy z bažiny nevědomosti."

Gleickova kniha není jen čtivě podaná historie informace, ale osciluje mezi fyzikou, matematikou, biologií a filosofií, stejně jako mezi nimi kmitá teorie informace samotná. Najdeme tu vedle zábavných líčení, jak farmáři v Jižní Dakotě telefonovali po ostnatých drátech obepínající pastviny, až po složité výklady kvantové fyziky nebo teorie kryptování a čísel. Claude Shannon rád citoval Bibli. Archibald Wheeler teorii informace dotáhl až do konce, když vysvětlil, co znamená, že na počátku bylo slovo.

"V roce 1989 [Archibald Wheeler] nabídl poslední chytlavý obrat: Před tím byl bit (It from bit). Jeho hledisko bylo krajní. 'To' bylo nehmotné - nejprve zde byla informace, všechno ostatní přišlo až později."

Poslední část knihy "Záplava" odráží informační současnost. Zatímco dějiny informace jsou krásně dané, uzavřené a popsatelné, to, co se odehrává nyní, popsat nelze a v knize už vůbec ne. Vždyť co bylo včera, dnes může být úplně jinak. Gleick trochu rezignoval na snahu byť jenom shrnout současnost filosoficky, technicky, či jinak -icky, a omezil se jen na pár témat, například na Wikipedii, vyhledávače. Ze sociálních sítí se dotkl pouze Twitteru. Ale bylo moc příjemné v době, kdy už neznáme tištěné telefonní seznamy, si přečíst, jak vznikl ten první díky spalničkám v telefonní ústředně.

Zpět