[148] Ivan Klíma: Čekání na tmu, čekání na světlo

25.01.2014 01:25

V románu z roku 1993 Ivan Klíma líčí osudy tří postav, lehce oportunistického kameramana Pavla, vládce temnot - senilního prezidenta (nejmenovaného Gustáva Husáka) a nakonec vězně, který je za pokus o útěk za hranice odsouzen "k věšáku". Jejich osudy se postupně přibližují, aby se nečekaně propojily. Osamělost, prázdnotu, marnou snahu žít podle svých představ ještě podtrhují pasáže líčící Pavlovu matku zápasící s Alzheimerem. Předěly ve vyprávění netvoří jen pokračující filmový příběh, který Pavel nikdy nenatočí, ale třeba pravidelně se opakující otázky a na ně odpovídající definice.

"Co je to víra? Víra je touha, která se tváří jako přesvědčení."

"Co je to spravedlnost? Je to odplata, která se halí do roucha z ušlechtilosti a pružných zákonů."

Klímovo Čekání nepřináší katarzi, ani ryzí světlo nebo úplnou tmu. Ale šedi je tu hodně.

Zpět