[153] Timur Vermes: Už je tady zas

26.02.2014 02:26

Téma, kdy hrdina se probudí v jiném čase, je známé a notoricky oblíbené, viz třeba již Broučkiády Svatopluka Čecha. Hitlerovi se toto stalo asi poprvé, on byl a je zejména v Německu dost tabu, resp. může být pojímán jen v předem daných rolích. Když se probudí v roce 2011, je považován za vyšinutého komika, který si na vůdce jen hraje. Jenže žijeme v mediálním světě. Televize a YouTube v krátké době získají vůdci obrovskou popularitu. Humorné situace vznikají pochopitelně z toho, že on nic nehraje. Hitlerovy komentáře výdobytků civilizace nebo evropské integrace jsou také celkem k popukání.

"Ale stejně jsem vás zatím nikde neviděl. Nemáte náhodou vizitku?" "Bohužel ne," odpověděl jsem zarmouceně. "Mou vizitkou bývalo Německo..."

"Otevřel jsem ústa dokořán. Prozřetelnost darovala německému národu tak úžasnou, grandiózní možnost propagandy - a on ji bohapustě promarnil krájením pórku na kolečka. Dostal jsem takový vztek, že jsem měl v první chvíli sto chutí vyhodit televizor z okna."

"Toto rozhodnutí bylo ukotveno v evropském spolku připomínajícím partu, jaké občas vytvářejí hoši školního věku. Tato parta se většinu času dohadovala, kdo smí právě dělat velitele a kdo má přinést kolik sladkostí. Východní část kontinentu se mezitím snažila dohnat v pošetilosti tu západní, třebaže s jedním rozdílem: Tady se nikdo nehádal, protože záleželo jedině na svrhnutí bolševické nadvlády."

S přibývajícími stránkami ovšem úsměv čtenářův poněkud tuhne. Ono se ukazuje, že Hitler má reálné šance opět vstoupit do politiky i se svým programem rasové čistoty a Velkoněmecké říše. Vermes ale zůstává jen u náznaku toho, co nechce (nemůže, neumí) domyslet do vítězného konce.

"A bez pevného světonázoru je člověk v moderním zábavním průmyslu pochopitelně ztracený, a tudíž nemá právo na existenci. O zbytek se už postarají dějiny. Nebo sledovanost."

Zpět