[154] Pavel Kohout: Z pohledu trilobita

10.03.2014 10:03

Pavel Kohout psal fejetony už pro samizdat a pak pro různé listy. Nakonec zakotvil v Mladé frontě Dnes jako "trilobit", jenž hodně pamatuje. Tento svazek obsahuje výbor fejetonů napsaných v letech 2008-2010 a je doplněn několika texty příležitostnými. Jak už to u fejetonů bývá, dotýkají se témat zcela žhavých (politických, společenských či uměleckých), tak zcela nadčasových, jakým bylo například kuchařské umění jeho babičky. Trilobit Pavel Kohout i ve fejetonech o sobě mluví většinou ve třetí osobě, až na výjimky, kdy jde o věc opravdu osobní. K těm opakujícím se osobním tématům patří i jeho komunistická minulost: "Každý spisovatel má své odpůrce i příznivce. Těm i oněm musím jít dávno na nervy, když podoben kolovrátku nepřestávám únavně omílat občanský problém svého mládí."

"Jára Cimrman má sílu i šťávu Švejka a proti němu jedinou slabost: neosloví jako on celý svět, protože mu netlumočí společný prožitek strašných válek. Ale podobný osud mají i Vančura a Vaculík, když ty zase překlady zbavují zázraku češtiny, kterou zušlechtili k nepřeložitelnosti."

"Mládí Západu odmítalo dle svého mínění vysloužilou demokracii a shnilý kapitalismus, uchváceno vidinou nové revoluce; mladí i staří u nás, kteří prohlédli lež reálného socialismu, toužili po staré dobré demokracii."

"Totalitní režimy jsou pohodlné v tom, že umožňují občanům černobílá rozhodnutí. Přívrženci rozumu vědí, proč plují s proudem, přívrženci svědomí proč proti. Demokracie zahlcuje občana záplavou tvrzení, která si musí přebrat sám. Pomoci mu mohou silné osobnosti, které svými názory společnost polarizují a zmenšují bezbřehost výběru. Hvězdy nadělili Čechům za tím účelem po svatém Václavu do jejich novověku Václavy dva. Už dobrých dvacet let fungují podobně jako střídavý proud."

Zpět