[167] Kateřina Tučková: Žítkovské bohyně

19.06.2014 19:06

Zprvu člověk neví, zda čte etnografickou populárně naučnou práci proloženou dlouhými citacemi ze spisů StB a SS-Hexen-Sonderkommanda nebo román o svérázných léčitelkách ještě svéráznějšího kraje v Bílých Karpatech. Ale brzy čtenář pochopí, že právě touto geniální kombinací fabulovaného děje, úředně strohých a o to děsivějších faktů s magií lidového léčitelství dosáhla Kateřina Tučková toho, že knihu nadšeně přijala jak čtenářská obec, tak kritika. A co se stává málokdy, chytila se jí i komerce, takže tu máme nejen řadu překladů a připravovaný film, ale i zájezdy turistů do míst, kde ony bohyně bohovaly.

"Dne 18. 6. 1974 byla do vašeho Děts. inter. ústavu umístěna Idesová Dora, nar. 30. 10. 1958, bytem Žítková č. p. 28, obv. Uh. Brod. Vzhledem k její dosavadní výchově v rodině osoby soc. zřízení i veřejnosti Čsl. soc. rep. nebezpečné neprodleně informujte o jakékoliv její zvl. či nepřát. činnosti. K její další výchově přistupujte se zvl. zřetelem k otázce vztahu k naší soc. spol. a jejím ideovým principům. O výsledcích informujte v pravidelných hlášeních. Do odvolání. Referent: J. Švanc, klp. 708 Dne 29. 6. 1974."

Hlavní hrdinka Dora Idesová v kraji prožila dětství u své tety Surmeny, které sice pomáhala v bohování, ale jinak se tomuto umění neučila. Vystudovala etnografii a rozhodla se napsat o žítkovských bohyních vědeckou studii.

"Napadlo ji to, když se zase jednou probudila nad ránem a v hlavě jí ještě dozníval křik Kateřiny Shánělky. Zírala do stropu temného pokoje a trápila se otázkou, proč zrovna jí nedá zjitřená fantazie pořádně vyspat. A jak se tou věcí tak probírala, najednou jí připadalo, že na to, aby to byla pouhá fantazie, v těch snech vidí až příliš mnoho detailů a až moc přesně cítí, co prožívali lidé několik staletí mrtví. Tehdy po prvé se sama sebe zeptala — co když to nejsou obyčejné sny, co když ji netrápí bujná představivost, ale co když jsou to nepatrné zbytky toho, čím disponovaly její předchůdkyně, drobné střípky umu bohyní? Co když v ní rezonuje společné dědictví, společné vědomí, které se od Kateřiny Shánělky přes řadu staletí, skrz Surmenu a její matku, táhne až k ní?"

Ale zhruba tak od poloviny knihy jsem měl pocit, že se Tučková trošku zasekla jak gramodeska. Nějak to ztratilo spád. Nicméně rozhodně je třeba ocenit neotřelost tématu a způsobu jeho zpracování.
 

 

Zpět