[170] Jan Zábrana: Celý život

09.08.2014 09:08

"Přel. Jan Zábrana" stálo v tiráži mnoha knih a člověk to obvykle přešel, bral jako samozřejmost, že kniha se čte tak, jako by Conrad, Doyle, Green, Ginsberg, Rimbaud, Bunin, Jesenin, Platonov či Solženicyn uměli česky. Ale v tom právě tkví umění překladu. Ovšem Jan Zábrana byl velikánem nejen mezi překladateli. Jeho básnické nadání však od počátku rostlo bez přístupu ke vzduchu a ke světlu, bylo odsouzeno k psaní do šuplíku. Jeho rodiče režim poslal do kriminálu skutečného. Snad nejvýše bych asi vyzdvihl Zábranovu osobnost, charakter - těžko se vyhnout silným slovům - nezlomného zastánce svobody myšlení a projevu. Zábrana jako hráz. On byl nezlomný, ale věděl, že ho to jednou zabije.

"Ten svět, podobný tragédii,
kde v pauzách spánku žiji, žiji."

Tyto rozsáhlé deníky jsem četl dlouho. Nejenže mají přes 1000 stran (a to jde jenom o výběr), ale Zábranovy úvahy, postřehy, básně, ba i sny nelze hltat jako nějakou detektivku (které mimochodem také překládal, aby se uživil). Číst Zábranův Celý život je, jako bych prožíval normalizaci sedmdesátých let znovu. A ten, kdo ji neprožil, by si deníky měl přečíst tím spíš.

"Základní chybou je dávat do rukou demokracii nezralým lidem, je to nabroušená břitva v dětských rukou. (Ale už brzo lidé poznají, jak smrtelně se pořezali.)" to napsal  9. května 1948, kdy mu bylo 17 let.

"Boj se těch, kteří prožili první lásku na stavbách mládeže. V dobách největší sebeprojekce, kdy vše kolem je jásavé, jiskřivé mládí. Ti jsou ochotni zamhouřit oko nad sem tam nějakou vraždou." (1971)

"Ne, nikdo je nepřiměje prohrábnout studený popel vychladlého svědomí z 50. let…" (1971)

"Stačí, aby se policejní režim udržel u moci dvacet let, a nadělá ze všech své spoluviníky. I ze svých obětí." (1973)

"Nejtragičtější den mého života: 25. únor 1948. Nebo už ten, myslím květnový, den z roku 1946, kdy jim voliči dali většinu hlasů a všechno tak rozhodli nebo aspoň strašně zjednodušili. Já nekrčím rameny, když se mě někdo ptá, kdo je odpovědný za ten zlý sen, tu noční můru, která v téhle zemi kraluje už pětadvacet let – já to vím: voliči z roku 1946, z toho nevinného roku plného nadějí – ti hodili do urny osud celých dalších generací…"

Někdy suché, jindy rozhořčené poznámky ze zákulisí vydávání knih v Husákově době. Vtipná dvojverší a slovní hříčky se střídají s básněmi a prozaickým líčením všedních dnů. Do toho se prolínají vzpomínky na padesátá léta nebo dětství za války. Ale hlavně tu jsou brilantní a konzistentní názory na všeprostupující hnůj doby. A samozřejmě poznámky k dílům, která překládal nebo četl. Přeložil asi víc knih než průměrný člověk za celý život jen přečte. A dobrý překlad je fakt těžká práce.

"Kdybych byl někdy v životě měl ctižádost překladatele, mohl bych být – možná, možná, kdo ví – spokojen. Kdybych byl býval někdy v životě měl ctižádost překladatele… Ale takhle… Samozřejmě že se člověk promění v to, co dělá, samozřejmě. Ale je „náhradní život“ v té nevysvětlitelné záhadě života vůbec vždycky tak velké neštěstí, za jaké je člověk považuje? Není to anděl boží nebo Bůh čekající za rohem, který k nám přistoupil a kterého jsme nepoznali, vlastně on ten pravý? Absolutní odvaha a absolutní pokora nejsou v rozloze jediného života tak neslučitelné věci".

"Ach, ta důvěra, že prohra v životě se vyhne zrovna nám! Před pětadvaceti lety – co se zdálo snazšího než vejít do toho… baráku literatury. Vejít – a celý život zůstat v pokoji pro služky. U překladů. A už jen pár let, a dostaví se i ta hrdost na marnost, hrdost služek zestárlých, osleplých ve věrných službách: celý život jsem byl dobrá služka."

Překládal ruskou literaturu, ale to neznamená, že by ji nekriticky obdivoval. K té sovětské už měl jen slova odporu. "Jeseninovo dílo je ukázka toho, jakou literaturu mohli mít, kdyby byli nezničili všechno, všechno, všechno!“

"Co si moji kolegové myslí, že překládají? Co? Koho to bude za deset, patnáct let zajímat – takový Katajev, Kaverin, Bykav nebo Ajtmatov? Kdy už se jednou zbaví těch brejlí partajního mámení a pochopí, že celá takzvaná sovětská literatura je jedno velké, mohutné hovno – s výjimkou deseti či patnácti autorů, které buď zastřelili nebo nechali shnít v lágrech a ve vyhnanství, zničili v organizovaných štváčských kampaních nebo nechali bez pomoci pochcípat na tuberu a podvýživu."

Ale Jan Zábrana byl hlavně básník, básník krutě umlčený. Není fér, že se nedožil aspoň konce totality v Čechách. V roce 1965 vydal svoji první sbírku básní Utkvělé černé ikony. V roce 1969 je vydána jeho poslední báseň za jeho života.

"Zpívejte bez námahy a leckdo vás přeslechne a bude mít pravdu. Zpívejte v mukách a lidem zalehnou uši." (1951)

"Není to pro spisovatele zoufalá vyhlídka, že jeho současníci, jediní lidé, které zná, na kterých mu může záležet, kterých se může toužit dotknout – že jeho současníci ho nikdy nebudou číst? Nebudou moci číst? Protože v zemi, kde žije, nebude za svého života vydán." (1973)

"Marně si na sebe zvykám
už přes čtyřicet let.
Sobě ani Bohu pranic nevytýkám.
Nestál jsem o ten kabaret."

"Ty dávné knihy, knížky z kdysi, kdy ještě literaturu nedělaly krysy."

A i když Jan Zábrana měl rodinu i mnoho přátel, deníky i život lze shrnout třemi jeho vlastními slovy: "Sám proti tmám."

 

Zpět