[185] Ivan Klíma: Má veselá jitra

29.11.2014 11:29

Když se v roce 1990 protrhla stavidla, ze záplavy toho, co už smělo vycházet, jsem asi jako první četl Klímovy povídky. Teď jsem si je zopakoval, abych se ujistil, že neztratily nic ze své svěžesti a čtivosti, když ona tehdy ještě citelná příchuť zakázaného ovoce nyní vyprchala. Hned první povídka začínající slovy "V pondělí ráno mi spadl na terasu Bedříšek" přímo vzorově pracuje s povídkovými principy, aby na téměř komickém příběhu jaksi mimochodem vystihla šmelinářské velikášství v malém českém rybníčku a spolu s ubíjející šedí reálného socialismu. Doba i Klímova osobní situace pochopitelně komické nebyly vůbec, to se jen tak místy jevily díky Klímově ironii a nadhledu. Jinde je ale pocit beznaděje znát naplno.

"Jenže tohle všechno je nesdělitelné. Dante se mýlil, když se domníval, že peklo či očistec se dají popsat; popsat se dají leda jednotlivá muka."

"Člověk často nemá v životě jinou volbu než mezi dvěma druhy utrpení, dvěma podobami marnosti, dvěma obměnami zoufalství. Je pouze na něm, aby rozhodl, které z nich mu připadne snesitelnější či dokonce svůdnější, při kterém mu zbude zdání hrdosti anebo aspoň zadostiučinění."

Zpět