[192] Jan Petránek: Na co jsem si ještě vzpomněl

14.02.2015 14:02

Sympatickou tvář Jana Petránka si vybavíme z jeho působení v médiích po revoluci, ti starší si vzpomenou na jeho sympatický hlas z dob, kdy působil v rozhlase. Mezitím ovšem zela prázdnota kotelnová, kterou absolvovalo mnoho jiných režimu nepohodlných intelektuálů. Zajímavý životní příběh, silná osobnost novinářská a nesporně i lidská. Vzpomínky jsou ovšem pojaty trochu moc reportážně, faktograficky. Chvíli mi trvalo, než jsem si na to zvykl.

Chybělo mi tu vylíčení pocitu beznaděje, když viděl, jak zajímavé reportáže, kvůli nimž se tak snažil, ba někdy málem nasazoval krk či zuby (ty jednou v Moskvě doopravdy), mizí neodvysílané, protože se ideologicky nehodí. To přece správného novináře musí drtit, ale Petránek to ve vzpomínkách nezmiňuje, nebo jen zřídka, jednou větou. Bere to fatalisticky a stoicky?

"Roky jsem studoval problematiku Asie a to teď mělo jít stranou. Cítil jsem se jako herec, který nastuduje celé knihy velkých textů a pak dostane roli mima."

Vzpomínky novináře profesionála, erudovaného redaktora ale nesporně stojí za přečtení. I kdyby jen proto, aby si člověk uvědomil, že není novinařina jako novinařina, pokud tak vůbec můžeme nazvat dnešní mediální honbu za povrchní senzací.

"Než jsem z rozhlasu definitivně odešel, zažil jsem dvě setkání, které mi z paměti nikdy nevymizí. Jednou na mne čekala před rádiem starší řádová sestra. Přinesla mi dárek. Bibli. Za srpnové volání. A dodala, že slyší-li mne, slyší někoho, komu se dá věřit. Sotva kdy jsem zažil větší uznání. Co je cennější než důvěra mezi lidmi? Řekl jsem oné řádové sestře, že jsem ateista, ale ona se zvláštně usmála a zavrtěla hlavou. Tak nevím."

Zpět