[201] Peter May: Skála

01.05.2015 12:00

Skoro by se dalo říct, že v románu Skála jde o vyšetřování vraždy až na posledním místě. Hrdina sice zprvu vypadá jako typický klišovitý prefabrikát z amerických kusovek, zahořklý detektiv s nějak rozhašeným soukromým životem, ale opravdu jen zprvu. Protože ono vlastně jde hlavně o drsný ostrov Lewis ve Skotsku, kde Fin Macleod prožil mládí a kam se po téměř dvaceti vrací vyšetřovat zločin. Ale nakonec pátrá hlavně ve své minulosti, která se tu na něj s nečekanou syrovostí přilepí jak mokrý kabát ve studeném vichru.

"Fundamentalistické protestantské církve tu na ostrově vládly po staletí. Říkalo se, že hostinský nebo majitel restaurace, který se postavil církvi, byl nenápadně vystrnaděn z živnosti. Zastavené bankovní půjčky, ukončení licence… Pozorovateli z pevniny moc zdejší církve připomínala středověk. Ale tady na ostrově, kde některé sekty odsuzovaly veškeré formy zábavy jakožto hříšné a jakýkoli pokus o podkopání své autority označovaly za dílo ďáblovo, byla církevní moc reálná až až. Gunn dodal: 'Jenže i když se už houpačky nepřivazují, v neděli neuvidíte jediné dítě, které by se na nich houpalo. Stejně tak dnes nepotkáte nikoho, kdo by v neděli věšel prádlo. Mimo město, tedy'."

Drsnost života na ostrově není nic proti lovu mláďat tereje (guga) konající se každoročně na holé skále An Sgeir. Tento rituál skupiny vyvolených mužů doslova i přeneseně vyčnívá z moře tradic jak ostrý útes, o nějž se tříští lodě i životy.

"Posedali jsme si kolem majáku, jedli sendviče a koláč a zapíjeli je plnými doušky horkého čaje. Ubalili jsme si cigarety a za příjemného mlčení kouřili v záblescích slunce, které pronikalo průrvami v mracích a zase se schovávalo a mírnilo chlad větru, jenž přicházel stále ještě ze severozápadu. Za pár minut měla začít jatka a mám za to, že právě konec tolika životů byl předmětem našeho tichého rozjímání. Je těžké začít zabíjet. Poté, co se začne, je to snazší."

"Ať už se v policejní zprávě nakonec objeví cokoli, bude to jen půl skutečnosti. Celá pravda skálu nikdy neopustí. Zůstane tady, v chaosu balvanů a ptáků, a šeptat si ji bude jen vítr. Zemře v srdcích a myslích mužů, kteří tu dnes byli, spolu s nimi. A pak ji bude znát jen Bůh."

Zpět