[212] Michal Ajvaz: Prázdné ulice

02.08.2015 08:02

Na Ajvazův román z roku 2004 lze sotva dát nálepu "detektivka", i když základní rámec by tomu mohl odpovídat. Spisovatel, jenž má zrovna autorskou krizi, je požádán, aby pátral po zmizelé dívce. Při rozhovorech s lidmi, kteří jí znali, se ale autor sám stává součástí dění, čím více se dozvídá, tím tajemnější se vše zdá, hranice reality se rozostřují. Souvislosti zvláštních symbolů, knih, míst a příběhů se vynořují a hned zase mizí stejně jako obrazy a texty v knihách reagující na vnější prostředí.

"Je hodně dětí žijících ve fantastických říších víc než v té zemi, které se říká skutečný svět a která si podle všeobecně rozšířeného mínění zasluhuje mezi ostatními světy privilegované postavení, vykládal architekt. Některé z takových dětí dospějí a kajícně vstoupí do skutečného světa, jiné uvíznou v zázračné a neskutečné krajině navždycky; vyrostou z nich muži a ženy, kteří budou žít sami, budou celý život vykonávat nějaké nudné povolání a každý den se těšit, až skončí práce, až se budou moci zavřít s láhví vína v zešeřelém prázdném bytě a vrátit z cizího světa do rodné země."

Nikoho už nepřekvapí, že hledání dívky se stane i hledáním pokladu, že se hrdina noří do minimalistického či spíše homeopatického umění a poznává jeho vyznavače s tajemnými jmény, účastní se večírku záhadných masek a poslouchá příběhy z dávných časů plných symbolů přesahujících do dnešních dnů.

"Tvrdila, že dílo může skutečně žít jen tehdy, když nevynechá žádný z úseků této cesty, když projde celým zámkem času. Valerie se v té době odtahovala od všech knih, i od těch, které dříve milovala; přestala vytahovat s polic knihovny svazky, jež donedávna denně otvírala. Vadila jí na nich pýcha, s jakou se snaží vystoupit z času; tvrdila, že cena, kterou díla zaplatila za pochybné vítězství nad časem, je příliš vysoká. Říkala, že myšlenka na budoucí trvání díla v neměnném tvaru dílo ničí už v době jeho vzniku, protože znemožňuje, aby se zrod napojil na jemné síly plynoucího času, které jediné jsou s to udělit dílu skutečný smysl, a sytil se jimi."

"Ke skutečné skrytosti patří vždy také možnost objevení, třeba nesmírně malá, že kupříkladu dopis je skrytý tehdy, když ho založíme do jednoho z desítek tisíců svazků rozsáhlé knihovny; kdyby jej však nějaká moc uschovala ve středu země, nebyl by ve vlastním smyslu skrytý — jeho nepřítomnost by byla bližší neexistenci než skutečné skrytosti. Říkal, že ke skrytosti věcí patří ruce, které šátrají někde v blízkosti, a zdálky se blížící a zase vzdalující kroky."

Zpět