[220] Johan Fabricius: Tajný deník čínské císařovny

10.10.2015 10:10

Fabricius jako novinář hodně cestoval, mimo jiné i do Číny a znalost prostředí Číny je v románu znát, byť se děj odehrává na konci 19. století.

"Cítila jsem se Císařovnou, všemocnou vládkyní nad největší a nejstarší Říší světa. Vstala jsem jako pták fénix z popela, z popela čínské poroby, rozepjala jsem křídla a vznesla jsem se k nebesům."

"Abych cizí mocnosti ještě více přesvědčila o svých dobrých úmyslech, udělila jsem prefektovi Weng Tchiovi vedle pochval za pohostinné přijetí i veřejnou důtku, protože mě varoval, abych se raději zdržovala dále od hlavního města. Copak nedůvěřuje slovu cizích mocností?"


To byl ještě trest úsměvný. Jinak se tu za podobné prohřešky stíná hlava, maximálně jako projev nejvyšší milosti dostane obviněný hedvábný provaz, aby si život ukončil sám. Fabricius trochu přispěl k pochopení čínské kultury a mentality, která je pro Evropana v zásadě nepochopitelná.

Zpět