[237] Světlana Alexijevičová: Doba z druhé ruky

16.02.2016 11:16

Doba z druhé ruky se týká konce komunistického režimu a rozpadu SSSR, konkrétně se točí hlavně okolo boje za svobodu v srpnu 1991, kdy do ulic Moskvy vyšly statisíce Rusů, aby se postavily tankům pučistů, pokoušejících se zrušit demokratické reformy předchozích dvou let. Výpovědi a různící se názory se ale vrací do dob minulých, do války, gulagů, či svazáckých budovatelských táborů. Pokud ve fresce názorů a postojů něco převažuje, pak je to asi zmatenost, dezorientace a bezradnost, co si počít s nabytou svobodou.

„Tohle byl socialismus, ale byl to taky náš život. Tehdy jsme o něm moc nemluvili. A teď, když se svět nenávratně změnil, začali jsme se všichni o tenhle náš život zajímat; není důležité, jaký byl, ale že byl náš."

"Budovali jsme socialismus, jenže teď v rádiu říkali, že socialismus skončil. Ale my...my jsme tu zůstali..."

"Češi můžou mít Václava Havla, my však nepotřebujeme Sacharova, ale cara. Cara báťušku! Generální tajemník nebo prezident, tak jako tak, musí to být car."

"Salám, to byl bod, kolem kterého se všechno točilo. Máme existenciální vztah k salámu..."

Autorka zde vlastně zůstává v pozadí, jen dokumentuje. Její názor se explicitně nedozvíme, snad jen z toho, jak výpovědi desítek a stovek lidí řadí, skládá za sebe. Komentuje jen okolnosti setkání a rozhovorů, občas popíše chování vypovídajících. Až na výjimky, kdy se lidé báli, zaznamenala výpovědi na magnetofon, takže jde opravdu o autentické výpovědi. A v tom je právě síla a děsivost knihy. V záplavě příběhů plných krve a brutality z doby stalinismu mně osobně uvízl v hlavě tento, mrazivý svou tichou krutostí, která ale nezlomí ruskou oddanost vůdci.

"Umřel Stalin... ten den celý dětský domov nechali nastoupit a vztyčili rudý prapor. Po celou dobu, co pohřeb trval, jsme stáli v pozoru, šest nebo osm hodin. Leckdo z nás ztratil vědomí... A já plakala... jak žít bez mámy už jsem věděla. Ale jak žít bez Stalina?"

Zpět