[48] Dan Brown: Digitální pevnost

22.03.2012 12:00

Z Hlubiny myšlení do reálné kryptologie, kde šíleně utajený počítač NSA TRANSLTR rozluští jakýkoliv šifrovací klíč nejdéle do hodiny. Tedy do té doby, než Tankado vymyslí šifru nazvanou digitální pevnost, kterou sice stroj rozluší, ale nepozná, že ji rozluštil a hledá dál. Algoritmus rotujícího "čistopisu", čili toho, co má být rozluštěno. Tedy aspoň si to všichni skoro až do konce myslí. Pak už to je klasická Brownovka, hledání prstenu s ukrytým kódem ve Španělsku, sem tam mrvola, honička, gradované vyvrcholení, rozluštění a záchrana světa (tj. USA) v poslední vteřině atd. A jako obvykle za tím vším je ženská. Ale najde se tu i pár témat k zamyšlení, třeba co by znamenala absolutní kontrola nad veškerou komunikací? Jak by třeba lidé naplánovali vzpouru, kdyby se demokratická vláda zvrtla, atd.

Zpět