[72] Zdeněk Vašíček: Slavoj Český & spol.

13.08.2012 19:21

Zdeněk Vašíček (1933 – 2011) byl český filosof, esejista, historik, archivář, archeolog, disident a prvosignatář Charty 77. Další osobnost většině národa utajená. Ale on by ani o dnešní popularitu nestál. "Elitnost je povinná, marginalita se trestá, prozatím jen jako přestupek. Ale pozor, třikrát marginální a dost! Místo fúrie Médei, vášnivé Julie a chudáčka Markétky máme samé desodorantky a depilátorky. Desdemon ku škrcení není, zato s oholenýma nohama nejdál dojdeš". Knihu tvoří výbor jeho brilantních esejí a úvah o společnosti, kultuře a historii, které často publikoval pod jménem Slavoj Český, někdy i JUDr. Bedřich Břich, např. v Babylonu, studentském časopise pro seniory.

Současný svět informačních technologií, reklamy a všudypřítomných médií vystihuje jasně, stručně a nesmírně vtipně. "Virtualita boduje, realita se krčí v koutku" (viz Malý průvodce po všeobecné zblblosti). Jinde:"O ticho nezavadíš.... A co je hlavní, vedle slyšna nezřízeně propukává i vidno - nejenže jsme zaplaveni obrazy samotnými v tisku, televisi a na plotech, ale vše je v současnosti výtvarně pojednáno..." Roli televise (Vašíček důsledně používá původní pravopis přejatých slov) v dnešním světě se věnuje opakovaně. "Po počátečním nudném zaváhání našlo si nové médium svou parketu - jednoduchý svět tlachání a komentářů s hrdiny mu odpovídajícími. S úspěchem - film jako film zlikvidován, hudba zklipována, intelektuálové a politici odkryti jako šašci. Zpravodajství díky neúprosným zákonům žánru předěláno na jakýsi do sebe uzavřený, stále se opakující komiks".(viz Telina - do duše okno). "A tak široká masa konzumentů byla uspokojena, aby nás hudebno, obrazno, literárno příliš nevyrušovaly ve hnípání".

Některé eseje ve mě vyvolávaly pocit méněcennosti, protože k tomu, abych je plně pochopil a vychutnal, bych potřeboval nastudovat stovky filosofických a historických spisů, což už nejspíš v tomto životě nestihnu. Jinde ale Vašíček podává definice jednoduché a geniální ("Život střídají informace o životě" viz Malý průvodce po všeobecné zblblosti), jako např. vysvětlení rozdílu minulost a historie: "Minulost je vše, co se kdy událo. Historie je to, co si z toho člověk utřídil, vstřebal, dal dohromady. Historie je vlastně tím, co v minulosti nikdy nebylo..."

Nebere si ani servítky před naší současnou takzvanou demokratickou společností a jejím vznikem v takzvané sametové revoluci. "Vnucuje se ovšem nepříjemná otázka - jak to, že čacký český lid tak dlouho úpěl pod jařmem zlotřilých aparátčíků, hlupáckých policajtů a khaki-mozků? Proč jsme si nepomáhali jako v onom filmu? Proč jsme nezlomili špejle svých mávátek, nezdemolovali agitační střediska a nevzbouřili se?" (viz Stračena nám chcípla).

"Zdá se, že dnešní národy můžeme definovat jako skupiny lidí, které se nechávají pravidelně bavit stejnými baviči (parafráze Sloterdijka). Z definice pak plyne, že každá tato skupina patrně rozumí (mluvit netřeba) jednomu jazyku a že má obdobný smysl pro zábavu (dříve tradice). Dnes český národ splývá s fanklubem českého hokejového mužstva".

Ale dost psaní, neb "Celá naše společnost se totiž udržuje jen tím, že se stále popisuje a vyjadřuje sama o sobě".

Zpět