[78] Richard Weiner: Lazebník

17.09.2012 19:08

Číst Weinera je pěkná dřina, kdo ji však podstoupí, budou mu odměnou skvostně formulované netuctové myšlenky. Některá souvětí nutno přečíst dvakrát a i tak člověk mého typu zcela nepochopí jejich obsah. Může však, vlastně o to víc, žasnout nad krásou a možnostmi českého jazyka či jazyka vůbec. Ačkoli na druhou stranu sám Weiner opakovaně píše o "nevyslovitelném", jemuž se nemáme bránit a máme s ním splynout.

"Jedním ze vzácných zdarů, jichž se výraznost lidské řeči dodělala - to jsou zdary vesměs negativní -, je toto: Velké city nemají slov." Též: "...a vůbec slova všechna; jsou marodéry myšlenky".

Lazebník s podtitulem [Poetika] bývá označován jako soubor novel s úvodním manifestem, výkladem autorovy poetiky, což ale v poslední části nazvané Lazebníkův ranec Weiner vyvrací: "Lazebník je preliminářem mírové smlouvy. [...]  V těchto slovech o míru nehledejte evangelické pokory. Tento mír plyne mnohem spíš z rozpoložení jí antipodního. Plyne z rozhodnutí trvat na svém právu (právu!). Je třeba vštípit si v mysl, že nejsme-li s to majetek svůj, o který jsme byli oloupeni či jehož vlastnictví se nám upírá, zničit (a na úrovni metafyzické zničit majetek znamená zničit sebe), nezbývá pak jiného způsobu, jak ho uchovat ryzím, to jest, jak si na něm vlastnictví aspoň pojistit, totiž vzdát se ho bezvýhradně".

Richard Weiner působil v meziválečném období jako redaktor v Praze, později v Paříži. Zážitky z fronty skončily nervovým zhroucením. V básních i próze se beznaděj, samota, vykolejení mísí se sny a podvědomím. Ne náhodou Lazebníka uvozují tyto řádky: "Sen je náš nejvlastnější bůh, který si pohmoždil údy, když jsme ho vyháněli. Proto bdícím nestačí. - je vám to jedno? Mě ne, a tady ho natřásám". Sen a návrat k přírodě, jakémusi prvotnímu ráji, jsou možná jediná východiska z všeobecné skepse, i když ani to není u Weinera nějak zdůrazněno. "Vyhnáni z ráje s žebráckou brašnou, v níž místo kůrky schopnost soudit. Toť onen vzácný plod Stromu Poznání." "Mudrosloví národů je antologií oslovin". "Sen  branou do čtvrtého rozměru? Sen výnor cenzorovaného já? [...] Ať to či ono, lhostejno, protože to i ono je stejně libovolným zájezdem do oblasti před prvotním hříchem".

Zase bych mohl opisovat citace a vytrhovat je tím ze souvislostí, přičemž tyto jsou nejasné i v textu celém. Tak již jen jeden z povídky Ela: "Člověk nikdy neví, co nastává, když to nad jeho dveřmi cinklo. Opravdu svět je šírý, svět je tak šírý, že nejmoudřejším je zde ten, kdo se přiznal, že se v něm ztrácí, a vztyčiv hlavu, jen naslouchá, zamhouřiv oči".

Zpět