[82] Milan Petrák: Skrytá autorita

17.10.2012 21:36

Člověk chodí do zaměstnání a někdy ani netuší, že mezi kolegy, které potkává na chodbách, nebo s nimi dokonce spolupracuje, je ukryta autorita. Kolega Petrák je autoritou ve zkoumání iracionality lidského myšlení, kteroužto odhaluje zejména pomocí jazykové analýzy. Názvem své knihy pochopitelně myslel něco jiného, proto i vysvětlující podnázev: Iracionalita a dav v člověku. Vzorce chování, které se vytvářely v pravěkých tlupách, jsou v nás zakotveny víc, než si myslíme a připouštíme. Teoriím a průzkumům psychologie davu a sociálních skupin je věnováno mnoho publikací, Milan Petrák jich nesporně většinu nastudoval. Jeho originalita spočívá právě ve strojové analýze textů a ve schopnosti dosažené výsledky interpretovat, navíc překvapivě srozumitelně a vtipně.

Skupinové myšlení, víra a jistá míra iracionality historicky byly a v některých vypjatých situacích jsou nezbytné pro přežití skupiny. "Při násilných střetech mezi našimi předchůdci bylo nejúčinnější  taktikou nečekaně přepadnout konkurenční tlupu. [...] Tento fakt vedl ke zběsilému růstu skupinového narcismu a paranoie vůči ostatním tlupám. [...] Tento narcismus a paranoia byly iracionální, ale zároveň důležité pro přežití skupiny." V mnohem větší míře ale plodí násilí, omezují nebo často i likvidují nositele nekonformního názoru a volí neracionální řešení. "U jiných, i vážnějších potíží jsme smířeni s tím, že s námi byly, jsou a budou. Skupinové myšlení nám vnuká pocit, že je něco nutné vyřešit jednou provždy a bez ohledu na náklady."

 Iracionalita v textech se dá identifikovat sedmi základními projevy, které mají i svou specifickou "slovní zásobu". Jedná se o tyto charakteristiky: prodej iluzí, kýčovitost; výroba nepřítele, agresivita; dogmatismus; zaštiťování se kolektivem; ideologické myšlení; zaujatost bojem, krví, smrtí; používání symbolů. V knize najdeme jak seznam monitorovaných slov, tak konkrétní příklady textů a hlavně srovnání výsledků analýz různých projevů hlavně politických stran. Zajímavé je, že zatímco k odhalování ostatních iracionálních tendencí slouží desítky slov, k rozpoznání zaštiťování se kolektivem v češtině stačí nadstandardní výskyt slova "my".

Petrák srovnává a analyzuje různé projevy iracionality v blízké i vzdálené minulosti. "Jakkoliv komunismus usiloval o to být čímsi zcela revolučně novým a jedinečným, nevyhnul se (a ani se nemohl vyhnout) tomu, aby nepoužil křesťanství coby kostru, ze které sejmul původní kůži a pověsil na ni svou vlastní. [...] Svou paralelu našla dokonce i trojice boží - oblíbeným alegorickým motivem se staly přitulené hlavy Marxe, Engelse a Lenina". Otvírá také řadu témat k diskuzi a poukazuje na některé paradoxy "vedlejším produktem náboženství je obor lidské činnosti, který tvrdí, že samo náboženství je vedlejším produktem." I přes široký filosoficko-sociologický záběr se neuchyluje od svého hlavního tématu.

Víra (v cokoli) a iracionalita s ní spojená v nás vězí tak hluboko, že je jen velmi obtížné, si je aspoň uvědomit. "Jak si ukážeme v jazykových analýzách v této části knihy, rozpoznat demagoga je až překvapivě snadné - a překvapivě neúčinné. Demagog vládne charismatem, které je natolik okouzlující, že přebije všechny varovné příznaky. Je to tím, že demagog v nás vyvolává pocit posvátna". A tak i sám autor je poněkud skeptický k účinnosti jeho metody: "...ale soudím, že zveřejňování podobných výzkumů je házením hrachu na zeď. My, lidé, svou víru chráníme i před mnohem jednoznačnějšími argumenty, než jaké jsou slovní analýzy. Jedinou nadějí zůstává, že pokud budou zrna hrachu dopadat v dostatečném množství po desítky a stovky let, tu a tam nějaká zeď, tvořená iracionalitou a agresí, přece jen pukne".  A já dodávám, že zejména tehdy, bude-li nás víc, kteří tomu uvěříme.

Zpět