[84] F. Janouch, L. Vaculík: Korespondence

01.11.2012 21:36

Korespondence Vaculíka a Janoucha z let 1979 -1989 ilustruje vztahy zůstavších a emigrovavších intelektuálů i složitost udržování těchto vazeb. Pro mě je přínosem hlavně v osvětlení toho, jakou obrovskou práci udělal fyzik František Janouch pro český disent ve vydávání jejich děl, finanční podpoře, v rozvoji nadace Charty 77 i v získávání mezinárodních ocenění pro ně. Přitom o všem hovoří jako by neměl žádných zásluh. Janouch Vaculíkovi: "S románem Lenky (Procházkové) je to zatím horší - ale tlusté knihy si vyžadují čas. Snad se něco podaří. Podobně je tomu i se Snářem. České vydání je velice úspěšné - lidé to čtou jedním dechem a má manželka Ti střídavě nadávala nebo se chechtala." 

Přes Janoucha Vaculík i jiní komunikovali s mezinárodními institucemi. Vaculík Mezinárodní unii nakladatelů: "Úřady nám vyčítají, že vytváříme jakousi druhou kulturu, abychom kompromitovali náš stát před světem. Říkáme, že kultura naopak je nedílná a nikdo nemá právo nějakou část z ní vylučovat. Autor, když píše, myslí na své dílo, nikoli na stát. Ten se kompromituje sám."

Mnoho dopisů se zabývá možnostmi vybavení českých disidentů osobními počítači, tiskárnami a textovými editory s diakritikou. Tak od roku 1987 stroje značky Toshiba a IBM (XT a AT) začínaly být běžnou výbavou spisovatelů na západ od Aše (a na sever od Rostocku). Pro mě docela úsměvné čtení, zvláště pak Vaculíkovy komentáře k věcem, kterým se zprvu vyhýbal, jak mohl; pro čtenáře, jenž si vývojem IT technologií neprošel, docela nuda. Janouch Vaculíkovi: "Potom jsem zapnul keybcs, co znamená česká tastatura, načež jsem si musel přepnout malý knoflíček za uchem, abych si zapamatoval, že teď budou číslice nahoře a ěščřžýáíéúů dole, a že zimu musím psát jako yimu, protože český psací stroj má z tam co yápadní stroje mají y."

Zpět