[85] Milan Kundera: Nesmrtelnost

07.11.2012 19:00

Mnoho recenzí nebo anotací se podivuje, že "se Kundera v minimální míře dotýká nedávných českých dějin", ale Kundera se již tímto románem a všemi následujícími stává spisovatelem francouzským a světovým, byť tento byl (ještě a jako poslední) napsán česky v letech 1987 až 1988. V doslovu Kundera vysvětluje, jak z češtiny přešel k francouzštině, jak postupně romány upravuje v průběhu jejich vydávání, až se poslední francouzská verze stala autentičtější než prvotní česká. Ale takové nuance pozná asi jen autor, nebo čtenář, který nepřeskočí ani jednu větu: "...jestliže můj čtenář přeskočí jednu větu mého románu, nebude mu rozumět, a přece, kde je na světě čtenář, který nepřeskočí žádný řádek? Nejsem já sám největší přeskakovač řádků a stránek?"

O čem kniha je? Začíná jedním gestem. "Byl to půvab gesta utopený v nepůvabu těla. Ale ta žena, i když samozřejmě musela vědět, že už není krásná, na to v té chvíli zapomněla. Určitou částí své bytosti žijeme všichni mimo čas. Možná že jen ve výjimečných chvílích si uvědomujeme svůj věk a že jsme většinu času bezvěcí." Celý mnohoznačný a existenciální román se k němu vrací. O počátku nám autor předkládá, že děj románu je jeho výmysl a konstrukce, "reálné" je pouze jeho setkávání s přítelem Avenariem. Ale tento se pak sám potkává s některými zhmotněnými postavami románu. Stejně tak se zprvu nesouvisející příběhy a postavy propojí někdy dějově, jindy myšlenkově, včetně těch dávno zemřelých (Goethe, Hemingway).

A nesmrtelnost? "Je s námi. A protože nesmrtelnost se drží smrti jako Hardy Laurela, můžeme říci, že je s námi též naše nesmrtelnost. Od chvíle, kdy víme, že je s námi, začneme se o ni horečně starat. Necháme pro ni šít smoking, kupujeme pro ni kravatu ve strachu, že by jí šaty i kravatu vybrali jiní a vybrali špatně." Snaha odlišit se, stát se nesmrtelným svou individualitou se žalostně nedaří. "Ach, jak je to smutné! Lidí je mnoho, myšlenek je málo a jak se máme jeden od druhého odlišit?" Nebo jinde: "Moje já se neliší podstatně od vašeho tím, co myslí. Lidí mnoho, myšlenek málo: všichni si myslíme přibližně totéž a myšlenky si navzájem předáváme, půjčujeme, krademe. Když mi však někdo šlápne  na nohu, bolest cítím jenom já. Základem já není myšlení, ale utrpení, které je nejzákladnějším ze všech citů. V utrpení ani kočka nemůže pochybovat o svém nezaměnitelném já. V silném utrpení svět mizí a každý z nás je jen sám se sebou. Utrpení je univerzitou egocentrismu."

Kundera zde poprvé použije a definuje pojem imagologie, jež se zabývá vytvářením obrazů, a nahrazuje přežitou ideologii. Imagologii nejlépe podléhá Homo sentimentalis. "Homo sentimentalis nemůže být definován jako člověk, který cítí (neboť cítíme všichni), ale jako člověk, který povýšil cit na hodnotu. Ve chvíli, kdy je cit považován za hodnotu, každý chce cítit; a protože se všichni rádi chlubíme svými hodnotami, máme sklon svůj cit předvádět."

Stal se Kundera svou Nesmrtelností nesmrtelným?

Zpět