[89] Tomáš Sedláček: Ekonomie dobra a zla

05.12.2012 20:43

Člověk obvykle pojmy dobro a zlo nespojuje s ekonomií, jak ale Sedláček ukazuje, souvislost zde je už od pradávna. Otázky morálky a její konfrontace s uspokojováním potřeb lze vysledovat již u Gilgameše. "Transformační moc zapřáhnout zlo a překovat ho, donutit k službě obecnému blahu, měl v příběhu o Prokopovi pouze světec. V dnešní době je tato vlastnost přisuzována neviditelné ruce trhu. V příběhu o Gilgamešovi dokázala divé zlo v cosi užitečného přetvořit nevěstka."

Kniha ekonomickýma očima postupně zkoumá i další historická období až k moderní ekonomické teorii. "Starý zákon však této úvaze dodává vlastní rozměr. Dobro (incoming) se nám již stalo. Dobro (outcoming) máme vykonávat z vděčnosti za dobro (incoming), které nám bylo prokázáno v minulosti." [...] "Teorie neviditelné ruky trhu, dnes mylně přisuzovaná Adamu Smithovi, zanechala v morálce ekonomie hlubokou rýhu: na soukromé etice nezáleží, cokoli se děje, ať morálně či amorálně, přispívá k obecnému blahu."

Závěrečná část poukazuje například na přílišnou matematizaci moderní ekonomie. Současnou krizi charakterizuje jako historickou nezbytnost, ale současně i příležitost: "Prostě to jako lidstvo neumíme jinak. Krize jsou nutnou součástí našeho bytí. Nejsme schopni stoupat nepřetržitě vzhůru po malých a jistých krůčcích. Učíme se skrze chyby, ke každému kopci patří údolí. Jsme jak zubní pasta: je nás třeba pořádně zmáčknout, aby z nás něco kloudného vylezlo."

Zpět