Bern nad Aare

11.11.2012 11:11

Řeku se dvěma "a" na začátku zná asi každý křížovkář, ale málokterý viděl, jak se krásně kroutí kolem švýcarského hlavního města Bernu. Tedy kolem jeho historického jádra. Jeho domy jsou úhledně poskládány na pískovcovém ostrohu do tří souběžných ulic, které se sbíhají ke dvěma mostům ve špici zemského výčnělku. Středověcí Berňané (nebo je snad obyvatel Bernu nazýván Berňák?) navrhli domy s podloubími tak, aby mohli bloumat městem hodiny sem a tam pěkně v suchu. Pokud ovšem týdenní deště nerozvodní ledovcově nazalenalou Aare tak, že v ní tyto domy odplují až někam k jezeru Wohlensee.

Stejně jako Aare kroutí se i tramvaje vyhýbající se kašnám a sloupům s barevnými sochami. U nás by sochy dávno padly na oltář MHD. Ale tady sochy Mojžíše, Samsona, Pojídače dětí a další bdí nad plynulostí dopravy a času. Nelze zapomenout na medvědy, ty živé v příkopu u mostu Nydegg, ani ty v městském znaku. Staré domy s podloubími mají i rozsáhlá sklepení, která často představují další patro příležitostí pro malé obchůdky se starožitnostmi, nebo stylové kavárny či kadeřnictví.

To nejkrásnější, co Bern má, a sice panoráma zasněžených hor, jsme kvůli zatažené obloze propásli a viděli až druhý den ráno při odjezdu. Nemám žádnou fotku. Záměrně. Člověk by si měl něco nechat jen v hlavě, která je tím nejlepším albem. Nebo tuto dokumentační chybu považovat za záminku, aby ještě někdy do města medvědů a řeky s dvěma "a" zavítal.

Zpět