Cimrmanův návod na správné pojmenovávání řek

25.09.2013 08:09

Ke zkoumání metodologie pojmenování vodních toků mě přivedl Ludvík Vaculík, kdo taky jiný, že. Vaculík zásadně řeku, která teče Dobřichovicemi, nazývá Mže. Oficiálně platný název Berounka neuznává, tedy alespoň od jisté doby. Vaculík není sám, existuje více zastánců tvrzení, že dle nepsaných pravidel se řeka měla jmenovat Mže až do Prahy. Podobně ovšem lze zpochybnit označení toho, co pokračuje za soutokem Vltavy a Labe.

Vraťme se do Plzně, ke Mži. Ottův slovník naučný uvádí, že se název Berounka začal užívat na konci 17. století pro dolní tok řeky. Ale stejný slovník z roku 1908 praví, že řeka ústící do Vltavy slove Mže. Všimněme si data 1908. Jestliže tehdy nebylo úplně jasno, jak se vlastně má jmenovat řeka vytékající z Plzně a mířící na Prahu, je prakticky vyloučeno, aby si tohoto problému nevšiml jiskrný duch Járy Cimrmana. Bohužel, jako už mnohokrát, jeho jednoduché, spravedlivé a geniální řešení zapadlo. Přitom právě v plzeňském v hotelu Slovan po několika plzních osvětlil na příkladu Mže princip správného pojmenovávání řek. Těžko najdete lepší studijní materiál než Plzeň. Město tří soutoků čtyř řek. Ale vlastně podle názvů se tu setkává řek pět: Radbuza s Úhlavou, pokračuje Radbuza. Radbuza se Mží, pokračuje Berounka. Berounka s Úslavou, pokračuje Berounka.

Cimrmanova logická, ale přitom geniálně převratná otázka, jež je zároveň odpovědí, zní: Když se spojily řeky, proč se taky nespojí jejich názvy? Radbuza se spojí s Úhlavou a dál teče Rahlava. Ta potká po chvíli Mži a společné vody dál nesou jméno Rahlamže. Rahlamže, pořád ještě v Plzni, narazí na Úslavu a z města vytéká Rahlamžúslava. Poslední připojená řeka si hoví v názvu celá, ale jen do chvíle, než nastane další soutok. Na první poslech možná ošklivé, ale navýsost spravedlivé. Nikdo by neprotestoval. I když v Čechách, současných i těch rakousko-uherských, si někdo stěžuje vždycky. Určitě by někomu vadilo, že v názvu má nějaká řeka víc písmen než jiná. Drobné technické problémy ovšem nelze vyloučit, sám Cimrman se nad nimi zamýšlel. V mapách s malým měřítkem by se mohlo stát, že názvy budou delší než zobrazená řeka, takže by popisky nad modrou křivkou toku museli vyvést v několika textových řádcích. Prostě Amazonka, která má asi tisíc přítoků, by na malém příručním glóbu měla smůlu. 

Ale přece jen jedna dobrá zpráva na konec. Cimrmanova metodologie tvorby názvů vodních toků nezůstala tak úplně zapomenuta. Proč jinak by po něm v Lipníku nad Bečvou pojmenovali uličku dlouhou asi padesát metrů "Nábřeží Járy Cimrmana", když kolem dokola není žádná řeka a k Bečvě daleko?

Zpět