Co ještě napíše Danielle Steelová?

18.10.2013 18:10

Dílo této dámy poznám na první pohled, aniž jsem kdy přečetl jedinou stránku. Ona totiž Steelová je "stylová" i na obálkách. Ale každému, co jeho jest. Co však Steelové musí přiznat každý, je pracovitost. Její produkce je obdivuhodná, jen česky vyšlo 75 titulů, soudě podle českých názvů. V případě románů "Dvojí tvář poznání" a "Dvojí tvář požehnání" byste si ovšem koupili - vlastně koupily - dvakrát totéž, v originále "Mixed blessings". Ale třeba byste to ani nepoznali(y). Přečíst všechny knihy by znamenalo zvládnout přibližně 21.000 stran. Na české produkci "ocelové" dámy se vystřídalo 38 překladatelek a tři překladatelé, přičemž muži přeložili každý vždy jen jeden titul, což mě nepřekvapilo. Rekord drží Petra Klůfová, která si poradila se sedmi tituly.

Danielle Fernande Dominique Schuelein-Steel se narodila v roce 1947, takže pravděpodobně ještě řadu věcí napíše. Následující úvahy totiž s teorií pravděpodobnosti úzce souvisí. Když se podíváme na názvy románů - však víte, názvy čehokoliv jsou moje slabá stránka - všimneme si jistých souvislostí a zákonitostí. Nejprve pár čísel. Na 75 titulů se spotřebovalo 133 slov i s předložkami, čili 1,77 slov v průměru (127 bez předložek, čili 1,69). Tento trend se v čase nemění, od roku 1977 do roku 2012 se drží průměr 1,6 - 1,7 slov na titul románu. Moje vývody nebudou zcela exaktní, zabývám se jen českými překlady, ale s originály by nebyla taková zábava. Mezi všemi kombinacemi vítězí názvy složené ze dvou dvouslabičných slov a jejich počet má v čase vzestupnou tendenci. V závěsu jsou pak názvy složené celkem z pěti slabik, kdy převažuje kombinace dvou slov (jedno tří- a druhé dvouslabičné). Dá se tedy predikovat, že nové, ještě nenapsané romány, se budou jmenovat s největší pravděpodobností "-- --", "-- ---" nebo "--- --". Nelze ani vyloučit název tvořený jedním dvouslabičným slovem "--". Dále bychom mohli analyzovat a pak předvídat, o jaké slabiky půjde (otevřené nebo uzavřené) apod., ale už to začíná být trochu nuda.

Teď se přesuňme od čísel k obsahu. O čem, aspoň dle titulů, příští díla Steelové budou? Chtěl jsem názvy děl zařadit do sémantických tříd. Jako třeba titul "Vášnivá sezona" spadá do třídy 31 (nálada, dojmy, city) a třídy 06 (čas, období). Jenže hned u těch nejfrekventovanějších slov nastal problém. Patří slovo "láska" do třídy 22 (vztahy mezi lidmi, morálka), 23 (rodina, sex, přátelství) nebo 31 (nálada, dojmy, city)? Kromě toho tříd je moc a statistika by asi nic neodhalila. To by Steelová musela napsat románů aspoň 750. Vytvořil jsem si tedy významové kategorie šité na míru. Zde celkem očekávatelně zvítězily tyto: LÁSKA - VZTAH (23%), SYMBOL (17%), UDÁLOST - ZMĚNA (12%), RODINA (12%), OSUD - ŽIVOT (11%). Názvy románů spadajících do těchto kategorií tvořily 75%.

Dále jsem do analýzy zapojil četnosti konkrétních slov a podmínku, že se název nesmí ani přibližně opakovat. Taky jsem použil výskyt slovních druhů. Ale už nebudu dále prudit. Prostě je evidentní, že v názvu bude figurovat slovo "láska" či jeho obdoba spolu s nějakým symbolem či zvratem vážícím se k rodině, vztahu nebo životu. Něco osudového bude spojeno s výrazem, vyjadřujícím plynutí času, nejlépe do věčnosti. Při zachování výše uvedené struktury slabik můžeme tedy v nejbližších letech očekávat tyto romány:

Věčná láska
Poslední vášeň
Osudná chvíle
Mraky
Její život
Poklad srdce
Dcera
Dávný přítel

Nabízel se i Dotyk osudu, jenže ten je až příliš podobný třem již vydaným románům: Cesty osudu, Zásah osudu, Osudy. Danielle Fernande Dominique Schuelein-Steel je s největší pravděpodobností žena. A ty jsou, jak známo, nepředvídatelné. Sebevědečtější prognózy jejich chování selhávají. I když jsem tedy pracně dospěl k výše uvedeným závěrům, musím s politováním připustit, že její příští román se se stejnou, ne-li větší, pravděpodobností může docela klidně jmenovat "Červencové lyžování v Central parku a jiné zlomyslnosti", nebo jakkoliv jinak.

Zpět