Dvojtečka, mezerník, pravá závorka

13.02.2014 13:02

Čím častěji potkávám nakvašené obličeje spoluobčanů, tím více narážím na smajlíky v elektronické komunikaci. Ve střední Evropě jsou úsměvy projevem slabosti, ne-li rovnou imbecility, a tak se jimi šetří. Prosazují se aspoň v korespondenci. Jak zařídit, aby se z ní dostaly zpátky na obličeje těch, kdo je píší? Ale to by bylo jiné téma.

Smajlíci tvoří podmnožinu tzv. emotikonů. Odborníci (např. Dresner & Herring, nebo Krohn) doporučují emotikony používat pouze v komunikaci s lidmi narozenými od druhé poloviny 60. let, ale dnes se k jejich stručnosti a funkčnosti uchylují i starší. Ono to dá víc práce formulovat text tak, aby z něho bylo poznat, zda to člověk myslí vážně nebo s ironickým nadhledem. Nejsou smajlíci jen obdobou prefabrikovaného smíchu v televizních sitcomech? Nápovědou pro nechápavé? Zjednodušením jazyka? Nebo jde prostě o nový fenomén, jakým kdysi byla třeba interpunkce? Mluvené slovo je totiž podstatně více zatížené emocemi než psaný text. Nebo obohacené, jak se to vezme.

V oficiální komunikaci se smajlíci, či přesněji emotikony zatím nevyskytují. Úřední jazyk je - nebo by měl být - prost emocí a pln strohých faktů. A co jazyk politický? Ten by naopak bez emocí ničeho nedosáhl a fakta mu spíš překáží. Patrně tedy není daleko doba, kdy se projevy politiků, volební programy a jiné stranické píárové záležitosti budou emotikony jen hemžit. A vzhledem k náročnosti parlamentní demokracie lze očekávat, že na politické scéně vzniknou emotikony zcela nové. Pár jich už existuje. Nebo to jsou identikony?

 :-°(         Jiří Paroubek
 :-.| ))      Miloš Zeman
 ( 8-)        Bohuslav Sobotka
 ( :-)->( 8-) Vladimír Špidla poradce Bohuslava Sobotky
 #:-(#        David Rath (tedy jen do 11.11.2013)
^-^-^-^       dálnice D1
/\_/\_/\_     dálnice D47

 

Zpět