Gúgl nebo gůgl?

01.05.2009 12:00

Když něco nevíme, tak už se nejdeme zeptat někoho chytřejšího. Prostě si to vygúglujeme případně vygúglíme. Nechci zkoumat kvalitu vyhledaných odpovědí a už vůbec ne sociálně kulturní dopady internetu nebo něco podobného. Jako člověk, který má rád hry se slovíčky, bych se lehce pozastavil nad samotným slovem „google“. Patrně je všem známo, že vzniklo mírným zkomolením slova „googol“. A to poprvé vyslovil Milton Sirotta v třicátých letech minulého století jako okamžitý nápad, když se ho strýc matematik Edward Kasner zeptal, jak by vyjádřil obrovské číslo s jedničkou na začátku a se stovkou nul za ní. Miltonovi bylo tehdy devět let, tudíž byl ve věku, kdy měl hned na všechno odpověď. A tak dnes miliardy lidí používají slovo, které mělo takový pitoreskní počátek.

Český jazyk si často používaná slova zahraniční provenience časem upraví a přizpůsobí obrazu svému. Můžeme už teď krásně česky gúglovat nebo gůglovat. Snažím se dodržovat pravidlo počešťování slov, které popsal např. doc. Karel Oliva z Ústavu pro jazyk český. Podle něj platí, že kroužek nad „u“ je výslovně vyhrazen pro slova česká, která prošla vývojem podobně jako z „kóň“ vznikl „kuóň“ a z něj dnešní „kůň“. Kroužek nad „u“ pak představuje zmenšeninu původního „o“. Počešťování cizích slov touto výsadou nedisponuje a mělo by si vystačit s „ú“. Takže podle tohoto pravidla: „kdo gúgluje je kúl, kdo negúgluje, je jak v plotě kůl.“

Ale co naplat, stejně nejspíš zvítězí většina. Gúgl sám totiž v 90% případů preferuje gůglování s kroužkem nad „u“.  A tak instituce a pravidla pravopisu nakonec podlehnou a povolí oba zápisy jako přípustné.

Nevím, zda na Gúglu najdeme dnes již více odpovědí, než vyjadřuje číslo s jedničkou a stovkou nul. Ale patrně zde nezjistíme, co malého Miltona inspirovalo k tomuto zvukomalebnému slovu. Že by měl zrovna rozečteného Nikolaje Vasiljeviče Googola?

Zpět