Informační viróza

01.11.2004 12:00

Informační viróza zachvacuje naši populaci stejně intenzivně, jako viróza chřipková. A nejohroženější je, v obou případech, generace mládeže. Napadlo mě to onehdy, když jsme si prohlíželi věnování v památníku jedné sedmileté dívenky. Co se obvykle maluje do památníků v tomto věku? Květiny, zvířátka, postavičky a domy. Kamarádka té dívenky ale své dílko vylepšila. Na střechu domu napsala RAJFAJZN a na hruď rozjásané figurky v popředí vyvedla v barvách nápis BEVERLI.

Cílem průmyslové činnosti není znečištění životního prostředí. Základním cílem mediálního působení není (doufejme) mentální manipulace. Komerční seriál se snad primárně snaží bavit, potažmo vzdělávat. V případě reklamy jsou její komerční cíle nesporné. Televizní i jiná reklama a podpora prodeje často útočí na peněženky rodičů skrze ovlivňování mysli jejich ratolestí se základním cílem prosadit svoje zboží. Jaké jsou ale vedlejší efekty? V rozpočtu rodiny asi nehraje velkou roli, když se místo jogurtu A koupí jogurt B, jehož stopadesát nasbíraných víček postupuje do slosování o léčebný pobyt v Bílině či Karlových Varech. A i když nikdo nevyhraje, pozitivem reklamní kampaně je to, že si dítě zapamatuje, že ve zmíněných lázních se léčí nemoci trávicího traktu. Problém je asi v dávkování (jogurtů i mediálních podnětů). Poletuje-li v ovzduší příliš mnoho informačních bacilů, organismus s nimi nestačí bojovat, ztrácí odolnost, imunitu, tj. schopnost vlastního názoru, fantazie. Dítě nerozlišuje, co je více a co méně tendenční. Opakujte mu pořád dokola totéž, něco v něm nakonec uvízne. Rajfajzn a Beverli.

Podle průzkumů se každý druhý občan Německa cítí zavalen informacemi. Jak dokládají různé psychoterapeutické studie, virus „i“ nachází své oběti i mezi vysokoškoláky. Někteří dokáží logicky a dlouho argumentovat na podporu svých tvrzení, až se ukáže, že je do písmene převzali ze svého oblíbeného deníku. Není chyba, že názory převezmeme. Chyba je, že je považujeme za vlastní.

Vše, co jsem zde napsal, je můj vlastní, osobní, nepřevzatý názor. Kéž by každý svou cestou tak skvěle Shell !

Zpět