Instinkty technické

25.06.2006 12:00

Stále více jsme závislí na technice, kterou jsme si původně vymysleli proto, abychom získali více svobody. Některé technické vymoženosti nám tak proniknou pod kůži, až je přestaneme vnímat jako něco vnějšího.

Onehdy jedna dáma zoufale volala svému manželovi na jeho mobilní telefon s tím, že ten svůj zapomněla doma. „Ale miláčku“, odpověděl jí shovívavě, když si na displeji přečetl, kdo a odkud se ozývá, „a z čeho mi tedy voláš?“ Vysvětlení, že člověk je občas značně přepracován, je shovívavější než fakt, že mobil se stal nedílnou součástí naší biologické a psychické podstaty.

Notorickým řidičům se při občasné pěší chůzi možná stane to, co se přihodilo mně. Párkrát jsem se přistihl, že v momentě, kdy se chci přesvědčit, co se děje za mnou na chodníku, na zlomek sekundy nejprve hledám obraz ve zpětném zrcátku. Až poté mozek pochopí, že pátrá marně, a vyšle signál krčnímu svalstvu, aby pohnulo hlavou.

Závislost na technice dokonce vytváří nové instinkty (tedy v té civilizací napadenější části lidstva), nebo spíš jimi nahrazuje staré. Rozmanitá vyzvánění kdekoliv v terénu okamžitě identifikujeme jako telefon. Domnívám se, že i řev tygra bychom už považovali za originální polyfonní zvonění a vůbec by v nás neprobouzelo potřebu vyšplhat na strom.

Technika je stále dokonalejší a inteligentnější. A na rozdíl od nás nezávislejší. Zatím to (naštěstí) neví.

Zpět