Jak jsem se zúčastnil design studia

25.03.2015 03:25

Vůbec nevadí, když nevíte, co metoda design studia znamená. O to právě totiž jde. Aby ti, co dosud netušili, co se v daném projektu děje a proč, vygenerovali spoustu nápadů v krátkém čase. Nápady se potom vyhodnotí, vyhodí a projekt si dál žije svým životem s trochu lepším pocitem sounáležitosti s kolektivem. Trochu to zavání ejčárovým týmbildingem: rozdělení na týmy nějak vtipně pojmenované, pastelky, čtvrtky a flipčárty, cíle a scénáře, koučing, někdy dokonce i občerstvení. Ale to zlehčuji. Design studio je metoda nesporně přínosná, lidé si sice hrají, ovšem navýsost odborně a cílevědomě. Předcházel jí náročný průzkum a vy si teď můžete vychutnat slastnou tvůrčí práci, jež je v grafu zachycena někde uprostřed.

Na rozdíl od běžných mítinků, které lze v klidu prospat, musíte v design studiu reálně načmárat něco aspoň trochu souvisejícího se zadáním. Pozor, nejde o anonymní dotazník, který si ejčár manažerka odnese a po třech týdnech intenzivní práce zapracuje do jednoho koláčového grafu. To, co během neskutečné utíkajících pěti minut namastíte, musíte dalších příšerně dlouhých pět minut obhajovat a kolegové ve skupině to pak zase pět minut odmašťují. Co vás ale úplně vyděsí, je kolo druhé. To po vás chce, nejen abyste vylepšili své návrhy, v nichž se už dávno nevyznáte, ale abyste do nich dokonce zapracovali připomínky kolegů, které si už nepamatujete. Díkybohu jsou na všechno zase jen ty minuty. Konec ovšem v nedohlednu, přichází fáze třetí. Ta požaduje tvorbu kolektivní, čili něco principiálně nemožného. Ze všech individuálních čmáranic a potrhlých návrhů sestavit návrh jeden, společný. Nejspíš to dopadne tak, že se začne vytvářet čmáranice nová a ty přechozí jsou zapomenuty. Zda vůbec něco vznikne, závisí na tom, vyskytuje-li se v týmu někdo, kdo se projektování iniciativně ujme nebo dopustí, aby to na něj ostatní hodili. Zdá se být zákonité, že jedinec nakonec sám ze sebe něco vymáčkne i za oněch pět minut, zatímco týmu na to nestačí ani půl hodiny. Jako zářný příklad z historie může posloužit fungování kolektivizovaného zemědělství. Aby toho nebylo dost, chce se po týmu, aby své dílo odprezentoval a obhájil před ostatními. Naštěstí to obvykle spadne na toho chudáka, který se ve třetím kole ujal vesla a jako jediný to po sobě přečte. Závěrečná prezentace ukáže, že kupodivu jiné skupiny něco vyplodily, zatímco zrovna ta, v níž jsem byl já, se moc nepředvedla a zbývá jí jen tvrzení, že to v podstatě myslela stejně skvěle jako ostatní, jenomže nestihla svou genialitu přenést na papír. Netřeba dodávat, že se vyplatí strategie "prezentovat vždy poslední". Ale tak či tak, ať si uříznete větší či menší ostudu, odcházíte z design studia vnitřně obohaceni, zhruba ve smyslu následujícího schématu.

 

Zpět