Konina o konině

25.03.2013 23:25

Mediální publicita koniny už byla exaktně změřena. Například za první dva měsíce letošního roku se jí v českém tisku dostalo více než pětinásobné pozornosti oproti uplynulým rokům. Šlo samozřejmě o koninu skutečnou, nikoliv její přenesený význam. Ten by se měřil mnohem hůře. Zatímco voloviny či spíš býkoviny baštíme v závodkách, restauracích i doma pořád, koninu najdeme na talíři jen výjimečně. Ledaže je vydávána za něco jiného. To pak konina představuje novinu jako prase a prolétne všemi médii celé Evropy.
 
Média se zajímají jenom o noviny, pochopitelně. Svět novin je na tom postaven. Je-li něco novina, zdaleka ještě nemusí jít o něco zásadního. Často nějaká blbovina obsadí titulní stránky spíš, než seriózní, ale poněkud nesrozumitelná cenina, čili hodnotná zpráva. Většina jásá, když se jí předloží laciná, však pikantní slátanina. Konina mediální tedy spadá do širší skupiny blbovin či blbin. Hovadina jako podmnožina blbovin, jsouc odvozena od dobytka, zejména hovězího, se dále člení na volovinu, kravinu či krávovinu. Mediální prasečiny či prasárny pomíjím. Jelikož hovadina patří do sudokopytníků, měla by konina (potažmo oslovina) tvořit samostatnou kategorii jsa lichokopytná, ale to bychom byli až příliš rigorózní. Mnohdy dá práci vůbec rozpoznat, že veledůležitě se tvářící zpráva je vlastně pitomost, natož abychom dotáhli její taxonomii. Do široké kategorie mediálních blbovin nutno také zařadit ptákovinu či obdobnou psinu, kteréžto mívají někdy povahu vtipné provokace. V duchu zvířecí systematiky mediálních zpráv by bylo záhodno ještě některé kategorie doplnit, jako například: slonina (porcelánová), vyjadřující redaktorské netaktní až urážlivé plácání; úlisná hadovina pro servilní pochlebování; nebo lišárna pro vychytralou, leč nepodloženou fabulaci.

Nevyplývá nakonec pojmenování některých typů zpráv z toho, komu jsou určeny, či má jejich podobnost s konzumním masem vyjadřovat, že čtenář všechno zbaští? Tak či tak, my spotřebitelé mediální stravy z toho nevycházíme zrovna nejlíp. Ještě že i tento text je od začátku do konce děsná konina.

Zpět