Nesmrtelná nástěnka

14.01.2014 01:14

Myslel jsem, že sláva nástěnek odešla s posledním komunistickým funkcionářem a svazákem, s posledním vojenským politrukem. Neodešla. Rozvinula se do nových elektronických, webových a fejsbukových podob. A zůstala i ta klasická deska, tabule. Aspoň ve firmách, kde je ejčár oddělení. Nástěnka na chodbě, v recepci či v kuchyňce je totiž jeden z mála hmatatelných projektových výstupů HR. Překližková, plechová či korková deska se snaží využít chvíle oddechu zaměstnanců k nenásilné ideologické práci. Tedy deska sama o sobě ne, ale to, co je na ní umístěno.

V dobách předejčárovských se o podnikové nástěnky starala jiná zkratka ze stejných písmen: ROH. Stát se nástěnkářem ROH byla poslední záchrana před jinými daleko blbějšími funkcemi v daleko děsivějších organizacích, které měly buňky - a svoje nástěnky - v každém socialistickém podniku. Odborové i celospolečenské akce a jejich prezentační materiály byly jaksi prefabrikovány, takže stačilo neprospat významné dny a s patřičným předstihem zapíchat špendlíky do odpovídajících symbolů a hesel. Inovativnost se nedoporučovala. Na vojně pak připadla starost o nástěnky PŠM (politické školení mužstva) absíkům, u kterýchžto se předpokládalo, že umí číst a nespletou si MDH s MHD.

Důležitost nástěnky mohu dokumentovat touto malou odbočkou, příběhem z doby již zmíněné vojenské služby absíka, tj. absolventa vojenské katedry při vysoké škole. Nás několik špagátů čili kolejniček (pojmenovaných dle kovových proužků na výložkách) nastoupilo na roční službu do roty, kde pro nás nebyla  separátní ložnice. Spali jsme s mužstvem v ratejně pro padesát lidí, nebo tak přibližně. Kdo to kdy zažil, ví, o čem je řeč. Sotva jsme se rozkoukali, vystrnadili jsme velitele roty z jeho kanceláře a ohánějíce se nějakým předpisem, předělali si ji na poddůstojnickou ložnici. Nikdo moc neprotestoval, ani velitel. Přímo před vchodem do naší téměř soukromé oázy visela nástěnka, ideologický středobod roty. Jsa obrovská, nástěnka částečně přečnívala i přes vstup do ložnice. Jednoho večera jsme ji o kus zkrátili. A to jsme neměli dělat. Ťali jsme do nejcitlivější součásti socialistického vojenství, dotkli se nedotknutelného. Vyváděli všichni, od nepříčetného politruka až po dosud flegmatického velitele roty. Nakonec, snad díky absolutní ojedinělosti a nepředstavitelnosti našeho činu, jsme schytali jen zaracha a do zotky (záznam o odměnách a trestech) zápis o "svévolném zkrácení nástěnky". Konec odbočky.

Některé ROH nástěnkové evrgríny se v éře HR jen lehce obměnily. Tak například únorové vítězství lidu dnes nahradilo únorové vítězství komerce v podobě valentýnských atributů. Říjnové průvody s rozsvícenými lampiónky nahradil Helouvín s dlabanými a svítícími dýněmi. Obojí se vždy musí odrazit na nástěnce, chcete-li zachovat zdání aktuálnosti. Vždy se najdou firemní škodiči, rozvratníci pořádku, kteří na nástěnky připisují poznámky, věší obrázky nebo provádí složitější mystifikace. Čím kvalifikovanější pracovníci, tím spíš upouští od přikreslování knírků a prasátek a dospívají k vtipným - byť stále anonymním - dovětkům a poznámkám. A to nemám na mysli jen onu neslabičnou předložku tradičně dopisovanou na tabule cti nejlepších zaměstnanců, konkrétně do nadpisu "PRACOVNÍK MĚSÍCE". Pro chudáky z oddělení HR pak roste náročnost odhalování a napravování takového záškodnictví. Některé sofistikované šprýmy neodhalí nikdy.

Roli nástěnky nebylo dosud věnováno mnoho odborných studií, Gúgl na dotaz "jaká je role nástěnky" najde jenom filmovou roli Nastěnky z Mrazíka. To je přece čelindž pro HR experty a doktorandy menidžmentu lidských zdrojů, obzvlášť v roce ejčára, ne?

rok EJČÁRA

Zpět