Nová kategorizace pracovního výkonu

29.11.2013 11:29

Zkoumání výkonnosti a kvalit zaměstnanců, hodnocení jejich práce je děsně vysilující a náročná práce. Soudím aspoň podle toho, jak se všichni ejčáristé buď pořád někde školí, nebo hekticky pobíhají po chodbách. Permanentně totiž hledají způsob objektivního, přesného a spravedlivého posouzení, jak který článek v týmu maká, jak optimalizovat jeho pracovní výkon. Kdybychom čistě teoreticky připustili, že experti na lidské zdroje dokáží vystudovat i nějaké exaktní vědy, mohli kategorizaci pracovního výkonu už dávno vyřešit. Stačí si vybavit základy fyziky elektřiny.

Elektrický výkon je fyzikální veličina, která vyjadřuje vykonanou elektrickou práci za jednotku času. Elektrický výkon je tedy druhem výkonu, u kterého práci koná elektrická síla. Asociace s naším chozením do práce za účelem konání či podávání nějakého výkonu je nabíledni. Zejména tam, kde jde o proud střídavý, nemůžeme si nevšimnout evidentní podobnosti. Našinec také střídavě pracuje a střídavě odpočívá, byť ta hranice není vždy tak snadno rozpoznatelná. Lhostejno, zda jde o střídavý lidský nebo elektrický výkon, rozškatulkovat je můžeme jasně a přehledně podle těchto fyzikálních kategorií:

Výkon činný
Výkon činný podává málokdo. Tento spíš tichý blázen a společenský autsajdr opravdu něco smysluplného dělá.

Výkon zdánlivý
Jeho nositel dokonale předstírá, že intenzivně pracuje přinejmenším na několika prudžektech současně. Výsledek nevidíme sice žádný, ale zdůvodnění má vždy po ruce. Dotyčný obvykle dosahuje nejvyššího hodnocení a nejtučnějších odměn.

Výkon jalový
Výkon jalový budiž přiřazen tomu, kdo sice maká, až se z něj kouří, ale výsledky nemá žádné. Smolař, co na rozdíl od výkonu zdánlivého nic nepředstírá, prostě ono to nějak vždycky nedopadne.

Výkon deformační
Výkon deformační se značně vyskytuje mezi menidžmentem, jenž na co sáhne, to spíš zkomplikuje. Koreluje s pravidlem, že manažer má motivovat a nepřekážet.

Výkon komplexní
Tato kategorie je ve firmách vyhrazena pouze pro ejčáristy. Jen oni dokáží plout napříč profesním spektrem podniku, být všude a nikde současně, a komplexně zastřešovat fungování celého, třeba i mamutího koncernu.

Zde naznačená kategorizace pracovního výkonu dokládá, že mnohá řešení často leží na dosah ruky v jiném, zdánlivě nesouvisejícím vědním oboru. Když si nevíte rady s problémem lidských zdrojů, pusťte do něj proud.

Zpět