Občasný zákoník

14.04.2014 04:14

Coby uvědomělý občan jsem cítil potřebu přečíst si nový zákon 86/2012 Sb. vulgo Občanský čili OZ. Však jsme na jeho novelu čekali dlouhé roky a média omílala horem dolem jeho převratnost. Třeba v něm zjistím, že už nemám právo na něco, co mi připadá samozřejmé a naopak jsem povinován někomu něčím, aniž tuším komu a čím. Zprvu jsem zákoníkem jen namátkově zalistoval a zarazil se hned u paragrafu 4: Činí-li právní řád určitý následek závislým na něčí vědomosti, má se na mysli vědomost, jakou si důvodně osvojí osoba případu znalá při zvážení okolností, které jí musely být v jejím postavení zřejmé.  A sakra. Abych si nejdřív osvojil nějaké pojmy! Doufám, že ostatních 3079 paragrafů nebude v podobném duchu. Jsem však od přírody zvídavý, tak jsem se zákoníkem pár hodin prokousával a pak to šel spláchnout do hospody.

Jako závdavek jsem si poručil panáčka rumu. Hostinský mi vysvětlil, že dle §1808 se závdavkem potvrzuje uzavření smlouvy a strana, která jej dala, poskytuje jistotu, že dluh splní. Vida, asi nejsem jediný, kdo studoval OZ. Ale hostinskému patrně nebylo jasné, kdo je jaká strana, takže jsem rum bez obav polkl. Od stolu štamgastů zaznělo, že "dorazil další Násoska". To se mě dotklo, konkrétně onen přívlastek "další". Všichni přece vědí, že přezdívku Násoska mám já. Důrazně jsem hochům vysvětlil, že v souladu s §79 vejde-li pseudonym ve známost, požívá stejné ochrany jako jméno. Tak jakýpak další. Násoska jsem tady jenom já!

Pak jsem relativně v klidu popíjel svá piva, jenom jednou jsem výčepního upozornil na §505, jenž praví, že součást věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí. Takže ať si ten kousek bez patřičné a neoddělitelné pěny odnese a dá mi pořádné pivo se všemi součástmi. Zdálo se, že s tou právnickou rychlokvaškou za výčepním pultem budou problémy. Na záchodku vyvěsil cedulku a tvrdil, že podle §497 má právo požadovat poplatek za použití, protože na ovladatelné přírodní síly, se kterými se obchoduje, se používají přiměřeně ustanovení o věcech hmotných. Brilantně jsem mu to vyvrátil tím, že v dané kauze, tedy po třech pivech, jde o přírodní síly neovladatelné.

Ukázal se tu můj syn a poručil si tatarák. Já měl dávno před pěti pivy ubohého utopence a notný hlad. De júre jsem vycítil, že by mi měl koupit totéž, protože §915 odstavec 2 praví, že dítě je povinno zajistit svým rodičům slušnou výživu. Syn však evidentně OZ nečetl, protože deklaroval něco ve smyslu strkání paragrafů kamsi, ovšem značně vulgárněji.

U syna jsem nepochodil a hostinský mě taky iritoval víc a víc. Pořád se snažil vybírat poplatek za použití záchodku, až jsem se naštval a dveře vyvrátil, přesněji odvrátil. S §2906 o krajní nouzi, jenž praví, že kdo odvrací od sebe nebo od jiného přímo hrozící nebezpečí újmy, není povinen k náhradě újmy tím způsobené, jsem si byl jist, že škodu hradit nebudu. Měl jsem sice ještě v záloze §2991 o bezdůvodném obohacení za toho předraženého utopence a §2986 o dotěrném obtěžování při snaze vymámit ze mě úhradu útraty, ale nakonec jsem po sedmi pivech a jednom rumu pochopil, že do Občasného zákoníku sice můžeme občas kouknout, ale že bude lepší žít dál normálně podle dávných byť nepsaných zákonů slušnosti. Vyjma těch záchodových dveří jsem zaplatil a šel domů.

P.S.
Potěšilo mě, že jeden z čtenářů pod dojmem této krajničky začal také studovat OZ, nebo se možná jen mrknul na paragrafy se zajímavými čísly. Tak či tak, přišel s názorem, že znění § 666 nemůže být náhoda a že to tak narafičil nějaký zákonodárce vtipálek a antiklerikalista.

Zpět