Ogooglebar a jiná krásná nová slova

24.04.2014 10:04

Současnému světu docházejí nejen suroviny, ale i jména. Unikátní a dobře zapamatovatelná slova. Potřebuje je třeba na domény. Nebo na brouky. V třídě hmyzu je prý popsáno přibližně 5100 druhů vážek, 2000 druhů kudlanek, 20000 druhů rovnokřídlých, 170000 druhů motýlů, 120000 druhů dvoukřídlých, 82000 druhů ploštic, 350000 druhů brouků a 110000 druhů blanokřídlých. Laik by to shrnul dohromady na skoro milión druhů brouků. Vymyslet pro každý nějaké vyslovitelné jméno není v lidských silách ani možnostech jakéhokoliv jazyka. Jenže jak v odborném článku popsat úchvatné a pro lidské poznání nepostradatelné rozdíly tisící kudlanky od té tisící první? Svět na entomologii prozatím nestojí, ale na doménách ano. Když nemáte dobrou doménu, jako byste ani nebyli. Nikdo vám nechodí na stránky, nenakupuje, nelajkuje.

Napíšete-li jakékoliv slovo, Gúgl najde okamžitě odpověď. Tedy pokud jste zrovna nepoužili nevygúglovatelný výraz. Ogooglebar švédsky (viz známá aféra). Ovšem zadáte-li dnes "ogooglebar", vychrlí vyhledávač spoustu odkazů, neboť toto slovo se stalo slavným, ba už i doménou.

Nová slova se dobře vymýšlí na mejdanech. Například označení těch, co na ně nechodí, vzniklo obrácením "drunk" a pak lehkou modifikací na "nerd". Taky zákony potřebují jednoznačně pojmenovávat nějaké skutečnosti a jevy. Zákonotvůrci na mejdany asi nespoléhají, ale šmátrají třeba v jazykových starožitnostech. V Občanském zákoníku nám znovuožívají rozhrady, odúmrť, závdavek i výprosa, pacht či výměnek, na něž se pak nabalují regulérně odvozená slova jako výprosník, propachtovatel či pachtýř.

Firmy a domény se už dávno nemusí jmenovat podle slov, jež najdete ve slovníku. Vlastně naopak. Vymyslete jakoukoliv pitomost, a když se dostatečně ujme, pronikne časem i do těch slovníků. Třeba google, yahoo, twitter. Ve firemním jmenném prostoru se přeplněnost projevuje tím, že převažují zkratky a nesmyslná slova. Když například vyrábíte firmy jaksi "na sklad", tak zvané ready-made, musíte je zaregistrovat pod unikátním názvem. A kde je pořád brát? Tak si naprogramujete generátor, jenž kombinuje slabiky, a už to frčí: Alnus, Alvepal, Araposo, Arazante, Askydo a tak dál až do Zedeta či Zemtina. Jen je třeba při tvorbě názvů společností nezapomenout, že to jméno budete muset někdy i vyslovit.
"Dobrý den, jsem z mezinárodní společnosti Bisnode a..."
"Jakže, bez not?"
"Ne, Bis - no - de."
 "Bizon jde?"
"Ne nejde, Bis jako biznys, node, jako komunikační uzel."
 "Á jasně, Buzel."

A co ti brouci? Až na šváby, kteří přežijí i jaderný výbuch, je šance, že vyhynou dřív, než se nám je podaří pojmenovat.

Zpět