Parazitologie přímé řeči

17.12.2013 12:17

Přímá řeč v literatuře není vlastně nikdy úplně přímá. Spisovatel, ač sebevětší naturalista, ji upravuje tak, aby se dala číst. Neboť co jsme schopni přijímat nebo ignorovat sluchem, vadí nám, když to vidíme doslova přepsané na papíře. S přesným přepisem hovorů se můžeme na papíře, či na stránkách elektronických zdrojů setkávat až v poslední době, kdy to masově umožnily automaty. Dřív bývaly běžné snad jen u soudu. Nejde ani o veřejné projevy a přednášky, které bývají připravené a čtené. Teprve přesné přepisy debat a rozhovorů mimo jiné ukáží, jak je náš jazyk zaneřáděn parazity. Parazitní slovo se umí přichytit skoro na každé významové slovo, tváří se, jako by k hostiteli patřilo, pasovalo, nebo mu dokonce slušelo.

Parazit původně vznikne a existuje jako slovo spisovné, právoplatně zapsané do slovníků. Na rozdíl od jiných ovšem má sklony uplatňovat se i tam, kde ho netřeba. Příslovce "prostě" ve větě "babička se oblékala sice prostě, ale vkusně" hraje hlavní roli a může mít dobrý pocit seberealizace. Ale jeho ambice jsou větší. Zhlédlo se ve frekvenci jiných slov, ignorovalo fakt, že například pomocná slovesa se zákonitě musí používat častěji, a začalo se cpát tam, kam nepatří. Ve slově psaném se mu nedaří, autoři sami nebo korektoři ho hned vymetou před práh stylistiky. Přilepit se na slovo mluvené, zejména to předem nepřipravené, se mu ale daří úspěšně. K dalším nejrozšířenějším českým parazitům patří: vlastně, samozřejmě, jaksi, jakoby, řekněme.

Ten či onen parazit nejenže přilne ke svému hostiteli, ale snaží se vytlačit konkurenci. Setkáváme se tak s vlastňáky, kteří skoro nikdy neřeknou "samozřejmě", "jaksi" ani "jakoby". Naopak notoričtí jakobíni se pozastavují nad prosťáky i samozřejmisty. Některá slova jsou však agresivnější, dostanou se všude, přilepí se dokonce i na jiného parazita. Například "jakoby" je hodně nakažlivé a cpe se i tam, kde už vládne jiný parazit. Tak třeba Tomáš Baldýnský, kreativní producent Filmového centra ČT je vlastňák a nakažený jakobín. V pořadu Hyde park (04.07.2013) na téma filmové festivaly a financování filmů se mu urodilo "vlastně" 148 krát a "jakoby" 107 krát.

"Já myslím, že vlastně, dokud budou filmy, tak jakoby bude potřeba a vlastně si myslím, my se vlastně se vždycky, jako já se vždycky tady hrozně hádám ve Varech prostě s kolegy o tom vlastně, jak já si myslím, že by kritika měla vypadat, ale jako v každým případě jako má platnost, protože říkám, to není, rozumíte, kritika není servis lidem, jestli mají, jestli tenhle film bude, jako se jim bude líbit nebo ne. Kritika má mnohem větší tu platnost v tom, že vlastně ona má mluvit ke společnosti, mluvit jakoby ke všem o tom, co ty filmy jsou, co nám říkají, kam nás vedou, a to si vlastně myslím, že jako to je potřeba vždycky."

Parazitům se někdy neubrání ani profesionálové. Jan Vávra, moderátor Českého rozhlasu je jaksista. V pořadu Co týden dal (17.02.2013) jaksi jen kladl dotazy, ale přesto jaksi použil 25 krát."Co by měla dělat česká reprezentace v této situaci, kdy jaksi hrozí to, že skutečně se jaksi pár zemí domluví a bude jaksi daleko více spolupracovat?"

Jak jsou na tom politici? Z krátkého průzkumu pár desítek rozhovorů jako největší prosťák a nemalý samozřejmista vyšel Stanislav Polčák, poslanec a 1. místopředseda STAN. Index výskytu "prostě" dosáhl hodnoty 1,483, při celkovém parazitním indexu 2,776. Ostatní z testovaných kolegů zůstali hluboko za ním, jak patrno z tabulky. (Index se počítá jako podíl parazitů na celkovém počtu pronesených slov krát sto). Výjimkou z pravidla, že každý má svého oblíbeného parazita, je Tomio Okamura, který svou přízeň rovnoměrně rozděluje mezi slova "prostě", "vlastně" a "samozřejmě".

Politik celkem slov prostě  vlastně samozřejmě jaksi jakoby řekněme celkový index
Stanislav POLČÁK 6339 94 5 58 11 3 5 2,776
Zdeněk ŠKROMACH 5445 10 38 27 8 3 0 1,579
Jiří RUSNOK 5202 21 2 38 9 1 2 1,403
Vratislav MYNÁŘ 6141 6 2 35 1 19 17 1,303
Bohuslav SOBOTKA 6187 11 3 8 0 1 54 1,245
Vladimír ŠPIDLA 1786 19 0 2 1 0 0 1,232
Jaroslav ZAVADIL 5404 8 9 18 26 2 0 1,166
Jiří DIENSTBIER 5574 16 6 33 1 0 0 1,005
Michal HAŠEK 8116 41 18 15 1 0 2 0,949
Tomio OKAMURA 7715 25 25 19 0 2 1 0,933
Jaroslav KUBERA 2218 0 1 16 1 0 0 0,812
Michal HAŠEK 2360 8 1 3 0 1 3 0,678
Kateřina KONEČNÁ 6175 19 10 11 0 0 0 0,648
Andrej BABIŠ 5705 1 13 19 0 0 0 0,578
Jeroným TEJC 6151 11 0 20 1 0 0 0,520

Jak prokázáno, Jiří Rusnok, premiér v demisi, je samozřejmista, tedy mluví-li na veřejnosti. Když hovoří mezi svými, je to typický vůlista. Možná ale s jazykovými parazity lidstvo žije odjakživa. Třeba hovorová řeč starých latiníků zvučela samým "quasi modo", čili latinským jakoby. Bohužel, doslovné záznamy jejich hovorů se nedochovaly.

Zpět