Pište dětem! Tiskace

14.02.2013 23:32

Moje generace (to jest ta blížící se neodvratně důchodovému věku) ještě uchovává někde v krabicích klasické, ručně psané dopisy rodičů nebo dokonce prarodičů či jinak blízkých lidí. Tedy ono se vždy píše rukou, i na klávesnici, ale já myslím samozřejmě pero, tužku, husí brk a podobný psací nástroj, jímž smýkáme po papíře a zanecháváme na něm více či méně čitelné znaky. Dnes toto dopisování plně nahradila digitální komunikace, čímž se nám vytrácí hned dvě kouzla. Kouzlo papírového dopisu, umaštěného a zmačkaného, nebo naopak vyzdobeného a navoněného, všelijak poskládaného, flekatého od kaněk nebo rozpitého od slz. A pak kouzlo rukou psaného písma, které může vyjadřovat a sdělovat i samo o sobě. Zabývá se tím i celý vědní obor. Co vlastně bude dělat grafolog v digitální éře? 

K tomu tu máme, po dvouletém pokusném ověřování, ministersky schválenou alternativu psacího nespojitého písma, čili Comenia script. Jinak řečeno, naše děti, tedy spíš naše vnoučata (viz výše specifikovaná věková kategorie), budou časem psát sice česky, ale písmem blížícím se tomu strojovému. Rodiče po dětech písmo přečtou, ale naopak? Například takové psací "s" nebo "t" vypadají pro dítě úplně jinak než znaky comeniální. Diskuzí na téma pro a proti se rozvinulo hodně. Za vším máme hledat pochopitelně také nějaké lobby, které vydává předražené učebnice nového písma. No budiž. Já, jako slovní hračička, vidím hned problémy nevázané. To jest otázky související s vázáním písmen do slov. Nyní se písmena nespojují, čili dost záleží na tom, jak správně odlišíte mezery mezi písmeny a slovy. Bude paní učitelka považovat za chybu nebo provokaci příliš velkou mezeru mezi písmeny "c" a "h" ve slově duchovno? Onehdy jsem v televizní debatě zahlédl titulek psaný tiskacími písmeny PRAVOMOCI NKÚ. Mě se ale jevil jako PRAVOMOC INKÚ. Chci věřit, že mě tento kalambúr napadl kvůli nevhodné mezeře mezi písmeny než proto, že se projev redaktorů a politiků obsahově podobal dávnému a tajemnému jednání vládců zaniklé říše.

Ale ruku na srdce, co to tady vlastně řeším? Vždyť kdo dneska píše dopisy dětem nebo komukoliv psace? Že je to škoda, mi manželka vyčítá v pravidelných intervalech, a já jí oponuji, že pokrok nezastavíme. Problém nekompatibility spojitého psacího písma s moderním Comenia scriptem se může objevit ale i jinde. Například u praktických vzkazů, pokynů a úkolů načmárnutých na samolepící lístek či jiný kus papíru. Jejich příjemci, zejména potomci v pubertálním věku, by se mohli vymlouvat, že úkol nesplnili z důvodu nečitelnosti zadání. A možná je Comenia script jen mezistupeň. Příprava na dobu, kdy budeme psát už jen pomocí emotikonů.

A tak radím: pište dětem! Klidně i dopisy, nebo právě ty. Ale raději tiskace, chcete-li, aby si je mohly přečíst i příští generace. A dávejte si pozor na mezery mezi písmeny a slovy.

Zpět