Prosím vzbudit, až tam bude Milošek

27.01.2013 14:15

Tak nám zákonem ztichly televizní reklamy. Zmizela poslední překážka v tom, abych spokojeně proklimbal čas po zprávách až do okamžiku, kdy je mým okolím usouzeno, že mám v této tělu prospěšné činnosti pokračovat někde jinde. Těžko rodině vysvětluji, že ve svém, řekl bych částečném nevědomí částečně vnímám, co se na obrazovce odehrává. Přiznávám však, že toto často skorovnímání plynule přechází v jakési filmové sny, takže pak nevím, zda umělecký či jiný pořad dospěl ke stejnému finále jako moje mátožné představy. Hlasité upoutávky a reklamy mě samozřejmě probraly tak, že jsem poctivě shlédl, co shlédnuto být mělo, a kromě menstruačních, holicích a hubnoucích pomůcek jsem obvykle stačil zaznamenat také ještě pár záchytných okamžiků pokračujícího příběhu, či jiného televizního útvaru, než jsem se ponořil do tajemných záhybů šedé kůry mozkové.

Pravda je však jiná a mohu ji vyjevit teprve nyní. Moje duševní nepřítomnost před obrazovkou měla zcela jiný důvod. Toto médium vnímám především jako nástroj osvěty, který mě má informovat, vzdělávat a vůbec tak nějak povznášet. Bohužel, až dosud dělalo všechno jiné, jen nic povznášejícího. Můj bystrý duch se pochopitelně nudil. A od nudy je už jen krůček ke spánku. Teprve nyní se k nám z Vysočiny snáší osobnost, s níž přichází nejen zákon, ale především samotné moudro světa. A tím se chci opájet, tím chci být poučen, vzdělán a konečně povznesen.

Žádám proto tedy Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, která má pravomoc formou vyhlášky upravit správnou interpretaci zákona 231/2001 Sb., aby do svých instrukcí pro veřejnoprávní i komerční televizní stanice vložila povinnost zesílit hlasitost vysílání a případně ji podpořit i jiným způsobem (například stroboskopickými efekty) vždy, když má vystoupit pan prezident Miloš Zeman.  

Dovětek:
Shora uvedenou žádost jsem poslal na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Čekal jsem nějakou vtipnou smeč na moji dadaistiskou nahrávku, ale přišlo toto. Alespoň v tom naše úřady fungují spolehlivě, že vám do měsíce odpoví. No nestálo to za tak krásné kulaté razítko?

Zpět