Saint Guilhem le Desert

08.06.2015 08:06

Pont du Diable
Kdybyste se v 11. století a později rozhodli vyjít z opatství Aniane do opatství Gellone, určitě byste ocenili, že vám přes řeku Hérault postavili kamenný most. Kraj Hérault se zde sice tváří nenápadně, více či méně vyprahlé skály střídají náhorní plošiny, ale občas se objeví průrva, hluboké údolí a řeka, která ho vyhloubila. Pont du Diable je nejstarší románský most ve Francii a poblíž něho se nachází vesnice Saint-Guilhem-le-Désert, o níž bude řeč a k níž vás most přivede. 

kostel v Saint Guilhem le Desert
Saint-Guilhem-le-Désert se jmenuje podle kláštera, a ten se zase jmenuje podle svého zakladatele hraběte Viléma z Gellone. Vilém čili Guilhem sloužil jako poručík Karla Velikého a později, konkrétně roku 804, založil klášter, v němž hledal klid a spásu duše. Klášteru věnoval i úlomek svatého kříže, jenž předtím získal za své služby u Karla Velikého. Tak se klášter stal jednou z důležitých zastávek cestě poutníků do Santiaga de Compostela a postupně okolo něj vyrostla kamenná vesnice.

ulička v Saint Guilhem le Desert
Z původních církevních staveb zůstaly jen zbytky, část křížové chodby byla na počátku 20. století odvezena do New Yorku do muzea. Románský kostel pochází z 11. stol. Ale i tak je "Svatý Vilém v Poušti" hojně navštěvován, protože jde o jedno z nejkrásnějších míst s románskou architekturou na jihu Francie. Oním "Desert" nebyla myšlena absence vody a vegetace, ale absence člověka, neboť Vilém zde hledal samotu.

voda v Saint Guilhem le Desert
Kromě mnoha jiného si zde můžete všimnout úcty k vodě. Prameny, které vesnicí protékají, jsou bedlivě opatrovány a napájí řadu malebných kašen či studánek. Dokonce i místní radnice na vodě stojí, a to doslova.
radnice v Saint Guilhem le Desert

 
Zpět