Třetí pokus?

26.01.2015 01:26

Nejsem žádný ekoterorista ani zvěstovatel zániku civilizace. Nicméně občas mívám pocit, že se celé lidstvo řídí principem "zatím to jde", což je obdoba postoje starých Římanů a jejich "po nás potopa". Podívejme se čistě technicky a analyticky, jak to vlastně s tou potopou bylo a co by eventuálně mohlo nastat, kdyby se Bůh rozhodl něco podobného zopakovat.

Potopu lze také vykládat tak, že se Bůh zmýlil. Ale třeba vyloženě nešlo o druhý neplánovaný pokus, ale prostě o novou vývojovou verzi. Je známo, že Bůh nejprve vyzval Noema, aby udělal zálohu, a pak řečeno termíny ICT přeformátoval disk. Nebo jen smazal databázi a založil novou? Nemáme jistotu, že druhý pokus je tak povedený, že vydrží navždy. Na druhou stranu tak úplně špatný asi nebyl, jinak by Bůh ani zálohu nenechal dělat. Co nevíme vůbec? Jaká data použil, která smazal úplně a jak soustavy tabulek strukturoval. Vraťme se k onomu klíčovému předpotopnímu okamžiku. K zápisu se hodí syntaxe MySQL, už proto, že "My" je pochopitelně boží plurál majestatis, a SQL znamená Sator Quod Libet, čili něco jako Stvořitel k vlastní libosti.

Nesmíme zapomenout, že nešlo o totální vymazání všeho. Vše, co se týkalo moře, zůstalo netknuto, což nahrává hypotéze, že byly smazány jen některé tabulky v databázi světa, zatímco jiné zůstaly nezměněny, či naopak poněkud narostly. První fázi potopy můžeme zapsat asi takto:
UNLOCK TABLES;
DROP TABLE globus.population;
DROP TABLE globus.residence;
DROP TABLE globus.whoiswho;
DROP TABLE globus.relation;
DELETE FROM globus.flora WHERE environment<>'ocean';
DELETE FROM globus.fauna WHERE environment<>'ocean';
UPDATE globus.continent SET surface='ocean';

Příkaz UNLOCK lze patrně zpochybnit. Před kým by vlastně data měla být zamčena, když s nimi pracoval jen neomylný Administrátor? Aspoň že Stvořiteli nad obyvatelstvem a jeho obydlími ukápla slza (drop), než je tím prostým příkazem smazal včetně toho, kdo byl kdo a s kým. Ale předvídavější Stvořitel by místo DROP použil raději TRUNCATE, aby později nemusel znovu definovat struktury tabulek. Nejlépe se v nové situaci pochopitelně dařilo položkám, jež byly od počátku definovány typem FLOAT. Každý správný analytik už tuší, jak fatálně chybujeme, vynecháme-li fázi nultou, čili ono zálohování:
CREATE TABLE globus.population_deposit LIKE globus.population;
INSERT globus.population_deposit SELECT * FROM globus.population WHERE name IN('Noe','Emzara','Šém','Chám','Jáfet');

Syny Noema můžeme vybrat i takto:
INSERT globus.population_deposit SELECT * FROM globus.population WHERE parent_name='Noe';

Tím bychom ovšem riskovali, že se na archu dostanou i případní levobočci, a Noe by je musel patřičně utajit, třeba umístěním na levobok lodi. Ještě nemáme na palubě manželky synů. Jejich jména se ovšem nezachovala, takže bychom je museli určit poněkud složitěji přes vazební tabulku vztahů. Nezapomeňme na zvířátka, je potřeba vybrat od každého druhu jeden párek:
CREATE TABLE globus.fauna_deposit LIKE globus.fauna;
INSERT globus.fauna_deposit SELECT LIMIT 1 * FROM globus.fauna WHERE sex='F' AND environment<>'ocean' ORDER BY species;
INSERT globus.fauna_deposit SELECT LIMIT 1 * FROM globus.fauna WHERE sex='M' AND environment<>'ocean' ORDER BY species;

Protože v Písmu není explicitně specifikováno, zda za časů Noema ještě existovali dinosauři, vyloučil bych z přepravy to živočišstvo, jež mělo brzký zánik beztak předurčený. Ostatně ty obludy by se na archu stejně nevešly.
DELETE FROM globus.fauna_deposit WHERE date_survive < 1000-01-01

Takže mužstvo, ženstvo i zvířectvo naloděno, a snad i naladěno. Přeskočme týdny či měsíce plavby, kdy se z hlediska světové databáze nedělo nic podstatného, a posuňme se do onoho okamžiku s nevrátivší se holubicí.
INSERT globus.fauna SELECT * FROM globus.fauna_deposit WHERE species='columba' AND sex='F';
DELETE FROM globus.fauna_deposit WHERE species='columba' AND sex='F';
UPDATE globus.continent SET surface='marast' WHERE location='Ararat';

Pozor, mezi příkazy DELETE a UPDATE nesmí být dlouhá prodleva, jinak by holubice neměla kde přistát. To ale Bůh nesporně věděl, nebo příkazy prohodil. Voda opadává. Lidstvo, tedy to, co z něj zbylo, se vyloďuje, čili sestupuje do bahna, které po opadlé vodě zůstalo. Už se vyplatí založit pro novou populaci regulérní tabulku a naplnit ji ze zálohy.
UPDATE globus.continent SET surface='marast';
CREATE TABLE globus.population2 LIKE globus.population_deposit;
INSERT globus.population2 SELECT * FROM globus.population_deposit;

Bible neřeší, jak dlouho po přistání na Araratu se čekalo, až bude kde vypustit zvířata tak, aby se hned navzájem nesežrala. Předpokládejme, že nejdříve oschla a začala se zelenat výše položená území, odkud voda stekla nejdříve.
UPDATE globus.continent SET surface='normal' WHERE altitude > 3000;

Pak mohl Bůh do tabulky globus.fauna začít importovat havěť ze záloh. Ta vodomilná tu pochopitelně byla po celou dobu a ani si ničeho nevšimla.
INSERT globus.fauna SELECT * FROM globus.fauna_deposit;

Pokud jde o flóru, Bible její zálohování neřešila. Předpokládalo se, že ze semen rostlinstvo vyroste samo. Jestliže jsme z tabulky globus.flora v úvodu smazali vše, co existovalo na pevnině, nejsem si jist, zda se tyto věty samy obnoví. Asi se měla udělat i tato záloha. Vše se dostává do normálu, lidé si začínají stavět nová obydlí, tabulky globus.residence se plní s tím, jak přibývá vět v globus.population2, vztahy se komplikují v globus.relation, lidé soupeří o postavení v tabulce globus.whoiswho. Prostě vývoj dost podobný tomu před potopou. Ale Bůh nedělá chyby. On jen testuje různé verze.

Proč asi nesmazal záložní globus.population_deposit ba ani globus.fauna_deposit (až na tu holubici)?

Zpět