Typologie uživatelů kancelářských kuchyněk

20.11.2014 11:20

Které místo ve firmě je nejdůležitější? Kancelář šéfa? Recepce? Zasedačka? Kdepak, zcela zásadní je přece kancelářská kuchyňka, středobod podniku, centrální komunikační uzel. Říká se jí převážně "kuchyňka", i když může být třikrát větší než to, čemu doma říkáme kuchyně. Výraz "ofis kičn" se moc neujal, možná proto, že kuchyňka představuje něco mimopracovního, jakési přemostění času tráveného prací a tím, co leží v té lepší části života. V kuchyňce můžete potkat zajímavé typy jedinců (kancelářských entit). Jejich typologie vychází samozřejmě jen z atributů spadajících do okruhu OKB (office kitchen behaviour). Stejné entity v jiném prostředí vykazují pochopitelně zase jiné charakteristiky.

1) Akční též Jednoruký Probíhač
Do kuchyňky vbíhá s mobilem na uchu a hromadou papírů nebo noutbukem v podpaží. Zbývající volnou rukou se snaží ohřát vodu v konvici, pustit proud mikrovln na pokrm v příslušném zařízení nebo vyrobit nápoj v automatu. Jsa zaměstnán hovorem, komunikuje s ostatními osobami v kuchyňce jen očima, a tyto osoby mu uctivě nebo ambivalentně vyklízí prostor. Pro potřeby případného genderového auditu nutno uvést, že se vyskytují i Akční, Jednoruké Probíhačky.

1a) Za podkategorii Jednorukých Probíhačů lze považovat i Dvouruké Odkladače, již z Jednorukých dočasně metamorfují. V momentě, kdy jednou rukou nezvládají nějaký úkon, uvolňují si ji odložením drženého. Stopy po této metamorfóze nacházíme pak vedle kávovaru nebo na mikrovlnce v podobě opuštěných a následně zapomenutých důležitých dokumentů, faktur, objednávek či veletajných spisů, někdy i mobilů. Nález svědčí o tom, že dotyčný kávovou či jinou vzpruhu opravdu potřeboval. Pokud jsou tyto objekty odloženy rovnou do mikrovlnky nebo lednice, potřebuje Probíhač podtypu Odkladač léčení poněkud delší.

2) Plachý Tichošlap
Jedinec tohoto typu se primárně stydí za to, že má vůbec nějaké biologické potřeby. Obvykle si bedlivě vybírá okamžiky, kdy v přípravně pokrmů nikdo není, a přijde-li tam kdokoliv později, pokorně mu uhýbá. Svým talířem či hrnkem v prostoru operuje téměř neviditelně, jakoby s omluvou: "Promiňte, je mi trapné, že můj žaludek má takové primitivní požadavky, pokusím se je uspokojit v co nejkratším čase." Omluva tato zůstává samozřejmě nevyřčena, jen visí ve vzduchu, a to i drahnou dobu po odchodu Plachého Tichošlapa. Poznámka pro genderový audit: Tichošlapka nijak nesouvisí s onou prastarou ženskou profesí, spíš naopak. 

3) Notorický Vykecávač též Kuchyňský Bavič
Nebylo sice dosud odhaleno, jak je to možné, nicméně na Notorického Vykecávače narazíte téměř pokaždé, když do kuchyňky vstoupíte. Slovo "téměř" mějme za kruciální, protože jinak by Plachý Tichošlap umřel hlady. Tato specifická kancelářská entita zhusta nevykonává žádnou aktivitu související s přípravou nebo konzumací potravin či nápojů, zato srší poznámkami a vtipnými bonmoty na vrub každého, kdo zde ony činnosti provozuje. Kuchyňský Bavič disponuje širokou škálou témat a schopností plynule přejít od klobás ke globalizaci nebo od kusu kus-kusu k poslednímu vývoji ekonomiky. Z pohledu genderového silně převažuje pohlaví mužské. Ženská varianta tohoto typu, lidově zvaná "drbna", nevykazuje žádná výrazná kuchyňková specifika, prakticky nemění své projevy napříč celou společností, a není tudíž v této studii uváděna.

4) Milý Ujídač též Empatický Ochutnávač
Středobod firmy je poměrně často protínán vektorem Ujídače. Entita Ujídače se vyznačuje milým úsměvem, přebujelou empatií a dokonalým čichem, díky němuž přesně identifikuje okamžiky, kdy se vyplatí přesun do centrální dokovací stanice. Zatímco čich mu avizuje kdy, zbylé dvě přednosti zajistí, jak se dostat k rozmanitým pochutinám kolegů. Kdo by mu také odmítl nabídnout, když tak mile chválí vše na každém talíři, jenž obsahuje alespoň dva dílky čehokoli uchopitelného nenechavou rukou. Pokročilá varianta Ujídače by si poradila i s miskou krupičné kaše. I v této kategorii převládají muži, kteří nejčastěji parazitují na přirozených ženských pečovatelských pudech.

5) Kreativní Vařič
Tento typ bývá naštěstí poměrně vzácný, protože kdyby nebyl, strádala by většina zaměstnanců hladem a žízní. Kreativní Vařič či Vařička jsou schopni kuchyňku dlouhodobě a plně obsadit sami a dokáží zde vytvářet takové kulinářské kreace, které by běžného smrtelníka nenapadly realizovat ani ve špičkově vybavené domácí kuchyni. Kdyby se do mikrovlnky vešla husa, nejspíš by jí zde zabalenou do igelitu zkoušeli péct sous vide. Po jejich návštěvě vypadá kuchyňka jak po ošplouchnutí tsunami.

6) Šedý Průměrňák
Jako ve všech dočasných či trvalých komunitách, i v kuchyňkách se pohybuje Šedý Průměrňák, bez specifických projevů, které by zasloužily zmínit. Maximálně lze rozlišit jeho vztah k myčce. Behaviorálně zajímavý je totiž fakt, že pokud Šedý Průměrňák špinavé nádobí do myčky zakládá, tak vždycky. A pokud naopak nezakládá, tak nikdy. Do první skupiny patří spíš Průměrňačky, v druhé vyčnívají muži, i když použijeme průměr vážený. Neuklizené nádobí pochopitelně bude nespravedlivě přičteno entitě výraznější a nepřehlédnutelné.

Některé kategorie dobře koexistují, například 3 a 4 se doplňují tak často, až méně bystrým analytikům splývají. Jiné se zase naprosto vylučují, jako třeba 2 a 5. Pokud znáte a ve výčtu postrádáte další zajímavé bytosti vyskytující se v kancelářských kuchyňkách, sem s nimi. Téma kancelářské kuchyňky tímto zdaleka nepovažuji za vyčerpané. Hlubší ponor do psychologie OKB, ale i například analýza obsahu lednic a spotřeby erárních potravin si určitě vyžádají nejméně jednu esej nebo aspoň další krajničku.

Zpět