Úřední sněžení

24.03.2014 03:24

Letos nám skoro nesněžilo a nejspíš už ani nebude. Meteorologové nad tím mudrují a analyzují příčiny a vlivy. Vysvětlení je docela prosté. Svatý Petr, příroda či někdo, kdo má jaksi v popisu práce, aby v zimě padala voda v pevném skupenství, se dozvěděli, jak v Česku úřední šiml zmátl sám sebe. V zájmu obyvatel tedy na Česko nebyl sypán žádný sníh a čeká se, až si tady vyjasníme, kdy a jak se vlastně sníh má a smí uklízet. Jedině tak si totiž lze vysvětlit anomálii, že nedaleké Rakousko se potýkalo s vánicemi a sněhovými kalamitami v době, kdy u nás měli lidé víc sněhu doma v mrazničkách než na všech sjezdovkách dohromady. Někde ho přece shodit museli. Vše způsobil jakýsi nový předpis o posypu a hrabání sněhu. Vyhláška praví, že se má vyjíždět až po dokončení sněžení. Dosud platilo, že se má začít s úklidem do půl hodiny po "zahájení sněžení", obecně po "zjištění závady" na vozovce. Normální češtinou se řekne, že začalo nebo přestalo sněžit. Úředničina ovšem závadu - čili sněžení - zahajuje a ukončuje. Možná, kdyby úředničina v tomto a potažmo ve všech předpisech začala mluvit srozumitelně, bylo by jasno i stran úklidu sněhu a vůbec. To by ovšem už nebyla úředničina.

Zatímco sněhu letos nebylo, chumelenice byrokratického ptydepe nás zasypává pravidelně ve všech rezortech a to celoročně. Když se záplavou šroubovaných a nepřirozených formulací prohrabete na jedné straně, z druhé na vás spadne jiná hromada slov sice českých, ale neuchopitelných a nepochopitelných. Občas jazykovou hmotu úřední šimlové tak udupou, že po ní kloužete bez šance zachytit se nějakého smyslu. Tak například na této bleskovce si natloukl už kdejaký živnostník: "Dle novely zákona se ohlášení živnosti prokazuje před zápisem do rejstříku stejnopisem ohlášení s prokázáním doručení ohlášení živnostenskému úřadu."

Už v polovině následující věty se propadáte do závěje tak, že musí být vyslán jazykový bernardýn, aby vás vyhrabal: "Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (Úř OSK SOJ) byl zřízen zákonem č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu, jako správní úřad s celostátní působností pro předmětné činnosti obranné standardizace, katalogizace a státního ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu". Naštěstí činnost Úř OSK SOJ k životu nepotřebujeme a můžeme se jí obloukem vyhnout, což patrně bylo i záměrem.

Když úředním jazykem trpí obyčejný občan, jaké asi strádání musí přinášet učitelům českého jazyka všech stupňů? Nemohu zde neuvést případ kamarádky - profesorky gymnázia, která byla obeslána žádostí o spolupráci, cituji:"...při tvorbě Studie proveditelnosti realizace změny konceptu maturitní zkoušky cestou počítačem podporovaného testování (CBT)". Ač zdatná lyžařka přes muldu tohoto názvu se nedokázala dostat a se slovy "češtinář dbalý své profesní cti nebude na něco jazykově tak obludného reagovat" odjela do depa napít se energetického nápoje u Pavla Eisnera.

V našich zeměpisných šířkách patrně bude sněžit úředničina neustále, i kdyby se v Česku globálně oteplilo na tropy. Úředníci si ji totiž vytváří a udržují jako bariéru kolem sebe, aby občan neotravoval a zároveň nepoznal, že vlastně jde často o agendy a činnosti triviální, ne-li zcela zbytné.

Zpět