Vědecké pozadí maxismu lenivismu

25.10.2013 09:09

Již bylo řečeno (zde), že základní díla maxismu lenivismu nebyla dosud publikována. A otázkou je, zda vlastně někdy budou. Všeobecná aplikace metod ML učení, jež je určeno pro vyvolené, by totiž mohla vést k jejich popření. Budou-li se všichni snažit vytěžit maximum s minimálním úsilím, systém se zhroutí, zadře. Není tedy vyloučeno, že v nedaleké budoucnosti budu muset všechny teze a články smazat a přejít do kryptomaxismu a kryptolenivismu. Prozatím tedy čerpejte z mé nezištné otevřenosti.

Maxismus lenivismus je sice zcela originální učení, nicméně v historii byly publikovány práce obsahující prvky, či lépe řečeno atomy, které lze použít při stavbě ML molekulárního systému. Jde o vybrané ideje či myšlenky zejména z těchto děl:
Bertrand Russell: Chvála nečinnosti a jiné eseje
A. A. Milne: Medvídek Pú
Fred Gratzon: Leností k úspěchu
Karolina Gruszka: Všichni chceme sedět na hezké židli
John Perry: Umění prokrastinace
Paul Lafargue: Právo na lenost
Manfred Prior: Jak si pomáhat volbou správných slov
Corinne Maier: Lenosti... buď pozdravena!
Ernie J. Zelinski: Nebojte se nepracovat
Timothy Ferriss: Čtyřhodinový pracovní týden  

Ne že by bylo nutno všechno opravdu číst. To po lenivistovi ani nikdo chtít nemůže. Stačí, když o tom budete umět zasvěceně mluvit, samozřejmě jen mezi svými. K tomu vám pomůže Bayardova příručka "Jak mluvit o knihách, které jsme nečetli". Abyste ani tu nemuseli číst celou, poradím vám, že například zcela postačí, když si z Russellových esejí zapamatujete citát: "Práce je dvojího druhu: jedni mění polohu hmoty vzhledem k jiné hmotě na zemském povrchu nebo v jeho blízkosti; druzí říkají jiným lidem, aby to dělali."

Již zmíněný lenivistický imperativ praví, že je namáhavé a tudíž nepřípustné pronášet dlouhé projevy. Maxisté lenivisté se proto vyjadřují jen v brilantních bonmotech, případně citují klasiky, jako např. uvedeného Bertranda Russella. Nelze se též nezmínit o Žarko Petanovi. I kdyby nepravil už nic jiného, stal by se klasikem ML svým výrokem: „Práce osvobozuje člověka - hlavně cizí práce.“

Dostat se na alma mater maxistů lenivistů neboli VUML (Večerní univerzitu maxismu lenivismu) se poštěstí jen několika málo vybraným adeptům. Vyučují zde známé osobnosti jako například Jan Ruml a Stanislav Huml (už pro ta jména). Jan Ruml přednáší dia-ekletické metody zrychleného studia a výhody stranické migrace. Jana Bobošíková vede seminář o permanentním kandidování do čehokoliv. V případě výše uvedené nutnosti přejít do ilegality má univerzita připraven studijní plán, kdy studenti TUMLu (Tajné univerzity maxismu lenivismu) nebudou ani vědět, že něco studují, a jejich pedagogové, že něco učí.

Tvorba slov je dnes poměrně vzácná, proto si maxisticko lenivistická neologie zaslouží, aby zde byla zmíněna. Kromě vlastního maxismu, lenivismu a dia-eklektiky lze uvést např. tyto příspěvky do českého jazykového korpusu:
pospanec - volený zástupce lidu, který si rád a často pospí, nejraději v parlamentu,
sernator - vysoce postavený občan, jenž na všechno z vysoka zhlíží,
polytik - společensky angažovaný, neurotický člověk s mnohočetnými tiky,
řitíř - rytíř dnešní doby.

Vědecké pozadí jakož i celé učení maxismu lenivismu, jakkoliv je silné a nezlomné, zůstává neznámé. Vlastně právě proto. Jen moje zvrácená hypergrafie způsobila, že si o něm můžete něco přečíst aspoň do doby, než si toho všimne skutečný maxista lenivista.

Zpět