Všechno už tady bylo

20.01.2004 12:00

Všechno už tady bylo. A to dokonce i v tak progresivní oblasti, jakou jsou počítačové sítě, datové dálnice a multimediální telematika. Vezměme třeba takové internetové kavárny, na které narazíme na každém kroku. Pražští pamětníci si možná vzpomenou na vinárnu poněkud pochybnější pověsti 5P, vybavenou telefony na každém stolku. Kromě konzumace alkoholu jste mohli zavolat komukoliv u dalších stolů a navazovat známost. Podobnost s dnešním chatováním není jen v telefonních drátech. Protože ve vinárně telefonovala většina hostů, byla a zároveň nebyla na očích ostatních. Nikdo si nemohl být zcela jist, jak vypadá ten, s nímž právě komunikuje. Anonymita lokální sítě (konečně vím, odkud tento výraz pochází) uvolňovala zábrany stejně spolehlivě jako lokání lihovin v onom pověstném lokále. Napojení a nápoje v 5P se docela dobře doplňovaly. Ostatně, copak víme, v jakém stavu a rozpoložení jsou ti, kteří s námi rozmlouvají ve virtuálních místnostech?

Ve vinárně 5P (na rozdíl od chatů všech druhů) byla vždy šance položit sluchátko, udělat pár kroků a mluvit s tím druhým "face to face". Možná to sice nebyl ten, s nímž jsme hovořili po drátě, ale to vzhledem k povaze zmíněné provozovny asi tak moc nevadilo. Vždyť ani internet nemá podobné omyly programově ošetřeny.

V internetových kavárnách byly lucerničky a upatlané telefony nahrazeny osobními počítači. Jak se počítače tváří na konzumaci tekutin, nevím. Nedávno mi kdosi polil notebook fernetem. Notebook to přežil, i když možná jen s ohledem na poslední tři písmena v názvu tohoto proslulého nápoje. Co ale udělá jsa dlouhodobě vystaven atakům méně počítačových nápojů? Jisté je, že lidé v těchto podnicích hledají spojení globální, leč chladné sítě sítí s primitivně teplým posezením u jednoho stolu. A protože technika existuje proto, aby sloužila potřebám lidí (alespoň doufám), měli bychom vyvinout speciální kavárenské a vinárenské počítače přizpůsobené souběžné virtuální komunikaci a reálné konzumaci.

Zpět