Vtipná čeština

21.07.2014 07:21

Vládneme češtinou nebo ona vládne nám? Tentokrát mi nejde o to, jakou kdo má slovní zásobu, nakolik si poradí s gramatikou a slohem, jak květnatě či pregnantně se vyjadřuje. Myslím to, jak si s jazykem hrajme, vědomě a záměrně, nebo jak si jazyk naopak zahrává s námi. Občas zaslechnu v televizi nebo v rozhlase zprávy, které jsou formulovány vtipně, s využitím krásy češtiny, i když se o žádnou legraci nejedná. Ten humor, mnohdy poněkud černý, ale možná slyším jenom já. Třeba si redaktor ani neuvědomil, že a jak podlehl magii našeho mateřského jazyka.

Teď musí - dle pravidel správné konstrukce přednášky - přijít nějaké příklady, důkazy pro předchozí tvrzení. Tak třeba 16.04.2014 v televizních Událostech moderátor řekl: "Až Ústavní soud se zastal nevidomých manželů, kteří museli splácet úvěr, ze kterého ale nikdy neviděli ani jedinou korunu." Nemohl či nechtěl Jakub Železný použít například neutrální formulaci "nedostali ani jedinou korunu"?

Večer 07.05.2014 v tomtéž pořadu se hovořilo o nalezeném obrazu "Modlitba za oběšence" od Soběslava Pinkase. Vít Vlnas, ředitel Národní galerie se nechal slyšet: "On ten realismus vyjadřující se často až drsným naturalismem v podstatě visel ve vzduchu na přelomu padesátých a šedesátých let devatenáctého století v Paříži." Proč zrovna musel realismus viset ve vzduchu, když ne proto, že se slova jaksi sama nabízela a vnucovala jako vtipná paralela k visícímu oběšenci?

Když dnes někdo něco ustojí, nejde už většinou vůbec o udržení rovnováhy na nějaké vratké podložce, třeba na rozkymácených štaflích. Divné ovšem je, když redaktor řekne nebo napíše: "závodnice neustála finále na 400 metrů." Ustát něco, co souvisí se skutečným pohybem? Ono to vypadá divně i tam, kde jde o pohyb přenesený. "Manželství bývalého německého prezidenta se rozpadlo. Jeho manželka Bettina společenský pád svého muže neustála."(Radiožurnál, 07.01.2013). Standardně se slovesem "dýchat" myslí vtahování kyslíku do plic, aby se krev okysličila a mozek mohl fungovat. Rozdýcháváni jsou však dnes nejen utonuvší jedinci, ale kdekdo rozdýchává kdeco, čili se jaksi vyrovnává s nějakou šokující či nepřijatelnou skutečností. Není-li to myšleno coby fór, nemělo by se sloveso "rozdýchat" používat zrovna tam, kde se dýchá spíš špatně. Například: "Aby se ta nádhera vůbec dala rozdýchat, je potřeba zalézt do místní hospůdky a zážitky vstřebat." (Prachatický deník, 18.01.2014) "...tak to jsem si hned musel zapálit, abych to rozdýchal."  (parlamentnilisty.cz, 06.02.2014).

Perlu do mé sbírky nechtěných jazykových žertů přinesla TV Nova v podobě etudy na víceznačné sloveso "trávit". Tráví se obvykle dovolená, čas. Když se ovšem na dovolené v Hurgadě někdo tak otravuje, až začne trávit členy své rodiny, pak při používání slovesa mohou nastat ošemetné situace. TV Nova, pochopitelně jako jediná, získala možnost mluvit s přeživším manželem hned v počátku travičské kauzy Kramný, která pohltila víc vysílacího času než celá egyptská revoluce. A novácký redaktor panu Kramnému v tomto velesledovaném rozhovoru položil první otázku slovy: "Tak jak to tady trávíte?"

Pokud sami magii češtiny podléháme většinou nechtěně, o to víc si zaslouží obdiv všichni, kteří krásu jazyka umí využít beze zbytku, nakládají s ní vědomě, přímo geniálně. Mám na mysli samozřejmě pány Cimrmanology. Čest jejich práci.

Zpět